Aktuelle nyheder - Byggeri

Indspark til ny klimalov får ros- Klimarådet har tidligere vurderet energirenovering til at være et af de billigste elementer til at nå vores klimamål. Og byggeriet er klar til at bidrage, siger Camilla D. Pedersen

Indspark til ny klimalov får ros

Dansk Byggeri hilser Klimarådets anbefalinger til en ny klimalov velkommen og er enig i, at en klimalov skal være langsigtet og indeholde reelle reduktioner af drivhusgasser i Danmark

Del artiklen på

Samfund - Klima

I Klimarådets nye analyse 'Rammer for dansk klimapolitik - input til en ny dansk klimalov med globalt udsyn' giver rådet sit bud på en ny klimalov. Rådet anbefaler, at loven både indeholder Danmarks mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990 og målet om, at Danmark senest i 2050 skal være klimaneutral.

- Dansk Byggeri er enig med Klimarådet i, at den nye klimalov bør indeholde klimamål for både 2030 og 2050. Der er behov for en langsigtet indsats, hvor vi får de energibesparelser i spil, der gør den samfundsøkonomiske regning mod 2050 mindre, siger Camilla Damsø Pedersen, energipolitisk chef i Dansk Byggeri.

Klimaplan skal ligge klar i år
Klimarådet lægger op til fem-årige klimaplaner, der indeholder strategier inden for sektorer som landbrug og transport. Det ligger godt i tråd med, at Danmark også er forpligtet til at sende en integreret energi- og klimaplan til EU, som skal redegøre for Danmarks energi- og klimamål for 2030. Den første endelige plan skal Danmark have klar inden udgangen af året.

- Klimamål er afgørende for, at der sker en udvikling, men følges de ikke op af en klimaplan, som Klimarådet anbefaler, kommer vi ikke i land. Danmarks første udkast til en klimaplan fik hård kritik af EU. Og der er brug for en ambitiøs strategi også for energieffektivisering i bygninger og erhvervslivet, siger Camilla Damsø Pedersen.

Energirenovering er vejen frem
Der er store potentialer for at gøre klimaregningen mindre. Både ved at mindske vores brug af energi i bygninger, men også i forhold til at fremme mere bæredygtige byggematerialer. Ifølge Dansk Byggeri bør første prioritet for Danmark være at reducere udledningen af drivhusgasser herhjemme og ikke ved udenlandske projekter.

- Klimarådet har tidligere vurderet energirenovering til at være et af de billigste elementer til at nå vores klimamål. Og der ingen tvivl om, at byggeriet er klar til at bidrage til at nå de politisk fastsatte klimamål for 2030 og 2050, og vi deltager gerne i de kommende drøftelser. I forslaget til finansloven er der afsat en milliard kroner til ny grøn forskning, hvilket er et vigtigt skridt, men der skal mange flere initiativer i spil, siger Camilla Damsø Pedersen.

- Danmark bør i en ny klimaplan fastsætte et mål om at reducere det endelige energiforbrug ekskl. transport med 30 procent i 2030 i forhold til 2005. Det vil gøre den grønne omstilling billigere og sikre, at vi får sat gang i indsatsen for energibesparelser, siger Camilla Damsø Pedersen, energipolitisk chef i Dansk Byggeri.

-jhn

Læs mere om Byggeri

8/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.