Aktuelle nyheder - Byggeri

Konkurser i byggeriet - uge 36

Konkurser i byggeriet - uge 36

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Del artiklen på

Jensens Byggeservice IVS
CVR-nr.: 39417251
Smedegade 60, 1
8700 Horsens
Sagsnr.: SKS 41-375/2019
Ved dekret af 28.08.2019 har Skifteretten i Horsens taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.08.2019. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Smedegade 60, 1., 8700 Horsens. Kurator er advokat Martin Høj Lauridsen, Emil Møllers Gade 41, 1., 8700 Horsens.

Elkontakten 2 ApS (tidl. Norwerk ApS)
CVR-nr.: 36034246
Amagertorv 11
1160 København K
Sagsnr.: K 165/17-D
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde på kurator, advokat Gunvor Sundgaard Happes kontor, Amagertorv 11, 3., 1160 København K, tirsdag den 17.09.2019 kl. 09.30, til prøvelse af anmeldte fordringer.

J.F. Murerentreprise ApS
CVR-nr.: 36039132
Reerslevvej 11
2640 Hedehusene
Sagsnr.: K 2764/19-G
Ved dekret af 27.08.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.06.2019. Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv., 1271 København K.

Murerfirmaet Milbakvej ApS
CVR-nr.: 36200758
Milbakvej 30
9381 Sulsted
Sagsnr.: SKS SKIF-403/2019
Ved dekret af 28.08.2019 har Skifteretten i Hjørring taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.08.2019. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Milbakvej 30, 9381 Sulsted. Kurator er advokat Jens Pontoppidan, Godsbanegade 21, 9700 Brønderslev.

Byggefirmaet Østsjælland ApS
CVR-nr.: 40100989
Hovedvagtsstræde 2A
3000 Helsingør
Sagsnr.: SKS 42-354/2019
Ved dekret af 29.08.2019 har Skifteretten i Helsingør taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.08.2019. Selskabet har hjemsted i Helsingør Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Hovedvagtsstræde 2A, 3000 Helsingør. Kurator er advokat Khuram Riaz Ahmed, Høffdingsvej 34, 1., 2500 Valby.

Totalbyg Køge ApS
CVR-nr.: 34600481
Havbovej 4
4600 Køge
Sagsnr.: SKS 11-903/2018
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale L, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, torsdag den 03.10.2019 kl. 11.30, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Brusgaard Smed & Industriservice ApS
CVR-nr.: 38788655
Bredmosevej 2
9500 Hobro
Sagsnr.: SKS 31-667/2019
Ved dekret af 29.08.2019 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.08.2019. Kurator er advokat Lars Møgelvang Hansen, Horsøvej 16, 9500 Hobro.

MLT Installation A/S
CVR-nr.: 87440117
Gydevang 14
3450 Allerød
Sagsnr.: SKS 3-639/2017
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde på kurator, advokat Gunvor Sundgaard Happes kontor, Amagertorv 11, 3., 1160 København K, onsdag den 18.09.2019 kl. 09.00, til prøvelse af de anmeldte fordringer.

Voldum Byg A/S
CVR-nr.: 29208859
Kanehaven 2
8240 Risskov
Sagsnr.: SKS 44-21126/2018
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6, Kannikegade 16, stuen, 8000 Aarhus C, torsdag den 10.10.2019 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 100% til § 94-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

MK Murer ApS
CVR-nr.: 36947667
Gugvej 73, st th.
9210 Aalborg SØ
Sagsnr.: SKS 31-645/2019
Ved dekret af 02.09.2019 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.08.2019. En tidligere konkursbegæring er modtaget den 15.08.2019. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Gugvej 73, st. th., 9210 Aalborg SØ. Kurator er advokat Hanne Bruun Jacobsen, Mølleå 1, 1., 9000 Aalborg.

A.A Selvbyg
CVR-nr.: 39541289
c/o Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 3226/19-D
Ved dekret af 27.08.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 22.08.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 29.05.2019. Likvidator har været udmeldt den 24.06.2019. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Måløv Byvej 229, 2760 Måløv. Som kurator er udpeget advokat Ole Larsen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn.

Murermester Jesper Frederiksen ApS
CVR-nr.: 37186341
Grønnegade 87, st th
8000 Aarhus C
Sagsnr.: SKS 43-20376/2018
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6,, stuen, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, torsdag den 10.10.2019 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 100% til § 97-krav og udlodning til ejer. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Brusgaard Smed & Industriservice ApS
CVR-nr.: 38788655
Bredmosevej 2
9500 Hobro
Sagsnr.: SKS 31-667/2019
Ved dekret af 29.08.2019 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.08.2019. Forudgående anmodning om tvangsopløsning af selskabet er dateret den 07.04.2019. Kurator er advokat Lars Møgelvang Hansen, Horsøvej 16, 9500 Hobro.

-kj

Læs mere om Byggeri

4/9 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.