Aktuelle nyheder - Byggeri

Krav om ladestandere ved større bygninger indgår i revision af Byggeloven

Krav om ladestandere ved større bygninger indgår i revision af Byggeloven

Der kommer også krav om installation af bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer i alle større bygninger, som ikke er beboelsesbygninger

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den nye boligminister Kaare Dybvad har udsendt et udkast til Byggeloven, der skal blandt andet ændres på baggrund af en revisionen af Bygningsdirektivet fra EU, som indeholder krav om, at der i tilknytning til visse større bygningstyper skal etableres ladestandere til elektriske køretøjer og/eller ske forberedelse til etablering af ladestandere til elektriske køretøjer.

Disse krav skal gælde for nyopførte bygninger, men også ved større ombygninger af eksisterende bygninger.

Desuden skal der indføres krav om etablering af et minimum af ladestandere ved eksisterende bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mindst 20 parkeringspladser.

Ladestanderne skal placeres på grunden eller i nærheden af grunden og skal have en tilknytning til den pågældende bygning.

Skal realiseres senest 2015
Kravet om etablering af ladestandere og/eller forberedelse til ladestandere i forbindelse med
nybyggeri og ved bygninger, der ombygges, skal i henhold til direktivet gælde fra 10. marts 2020, og kravet til installation af ladestandere i forbindelse med eksisterende bygninger skal i henhold til direktivet være implementeret i Danmark 10. marts 2020 og skal være gennemført i praksis senest 1. januar 2025.

EU-Kommissionen fremhæver, et af de vigtigste tiltag for at få forbrugerne til at skifte til
elektriske køretøjer er at skabe let tilgængelig infrastruktur i form af ladestandere til køretøjer:

- I den forbindelse spiller parkeringspladser en central rolle, særligt for promovering af mobilitet for elektriske køretøjer, hedder det blandt andet.

Betydelige energibesparelser
Bygningsdirektivet indeholder derudover krav om, at medlemsstaterne skal indføre krav til
installation af bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer i alle større bygninger, som ikke er beboelsesbygninger, herunder også i eksisterende bygninger senest 2025.

De tekniske systemer i bygningen er eksempelvis varme-, køle- og ventilationsanlæg.
Kravet om installation af bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer i nybyggeri skal i henhold til direktivet gælde fra den 10. marts 2020 og senest være gennemført i 2025.

Med hensyn til bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer fremhæver EU-Kommissionen, at installationen af disse systemer vil medføre betydelige energibesparelser.

Hurtig tilbagebetaling
Derudover vil systemerne forbedre den automatiske styring af indeklimaet, hvilket vil have en positiv betydning for brugerne af den konkrete bygning.

Installation af bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer og den medfølgende overvågning af systemet og dets drift er et omkostningseffektivt system, der kan medføre betydelige energibesparelser for både forbrugere og virksomheder.

Installation af et sådant automatiseret system muliggør ifølge EU-kommissionen en tilbagebetalingsperiode på under tre år, da systemet sikrer, at man som bruger kan reagere og agere på uhensigtsmæssig drift af de tekniske anlæg.

Læs mere om Byggeri

10/7 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.