LCA
LCA
scroll
Landsretten giver grønt lys: Nu bliver byggeriet af Fælledby på Amager genoptaget Omkring en tredjedel af Fælledby bliver genetableret som naturarealer med særligt fokus på vild, bynær natur. Foto: Henning Larsen Architects.

Landsretten giver grønt lys: Nu bliver byggeriet af Fælledby på Amager genoptaget

Fælledby kan genoptage byggeriet af 2000 boliger, efter at Landsretten i dag slog fast, at den midlertidige kendelse om opsættende virkning er ugyldig. Det glæder direktør i Fælledby, at spørgsmålet om naturbeskyttelse nu er afsluttet

Da Københavns Byret i december meddelte opsættende virkning i en retssag mellem Miljø- og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner, valgte Fælledby at sætte arbejdet på byggepladsen i bero.

I januar appellerede både Fælledby, By & Havn og Miljø- og Fødevareklagenævnet kendelsen i et såkaldt kæremål. Den appel har nu ført til, at Landsretten har omstødt Byrettens kendelse, hvilket glæder adm. direktør i Fælledby, Erling Thygesen:

- Vi er glade for Landsrettens afgørelse i dag, der bekræfter, at vi hele vejen igennem har overholdt alle krav til naturbeskyttelse i området og til miljølovgivningen i øvrigt. Dermed er spørgsmålet om naturens beskyttelse afsluttet, idet den resterende del af sagen udelukkende handler om myndighedernes interne procedurer.

- Nu genoptager vi arbejdet med at bygge boliger, skole, institutioner og plejehjem, og vi ser frem til inden længe at invitere indenfor i vores nye besøgsfaciliteter, hvor alle interesserede borgere kan opleve området og høre meget mere om projektet.

Fælledby bliver den første bydel i København, som er bygget med træ som det gennemgående byggemateriale. Visionen for Fælledby er at skabe rammerne for et hverdagsliv med mere grøn transport, energivenlige boliger, et naboskab med naturen i fokus og gode muligheder for at genanvende, bytte og dele med andre beboere.

Arbejdet i Fælledby vil blive genoptaget så hurtigt som muligt.

Den færdige bydel skal huse 2000 boliger, to børneinstitutioner, en skole, et plejecenter og lokale butikker

25 % af boligerne bliver almene og med de almene boligorganisationer som bygherre
Fælledby vil udgøre i alt 219.000 m2 etageareal.

Bygherre er projektselskabet Fælledby P/S, som ejes ligeligt af PensionDanmark og By & Havn.

-dc

26/5 2023