LCA
bygma
scroll
Nemmere at overholde byggelovgivningen med ny godkendelsesordningDen nye ordning skal bl.a. gøre det nemmere at dokumentere, at alle krav er blevet overholdt. Foto: Etics-DK

Nemmere at overholde byggelovgivningen med ny godkendelsesordning

Godkendelser som dem, ETA Danmark udsteder, sikrer, at der i Danmark bygges med materialer, der lever op til de byggetekniske krav. Den nye TGA er en produktspecifik godkendelsesordning - og et godt eksempel på netop det

Der findes et hav af mærknings-, kontrol- og godkendelsesordninger for byggematerialer. Nogle mærker er lovpligtige, andre er frivillige, og nogle mærker angiver materialers styrke, mens andre afslører miljøpåvirkningen.

Ifølge Videnscenter Bolius er op mod 80 % af alle byggevarer CE-mærket. CE-ordningen er en europæisk mærkningsordning, som primært er til for at sikre fri og lige adgang til det europæiske marked. Men CE-mærket er ikke et kvalitetsstempel, og det fortæller heller ikke, om en byggevare er egnet til en bestemt anvendelse i byggeriet.

Giver gevinst både økonomisk, miljø- og sikkerhedsmæssigt
Som konsekvens af det ufyldestgørende CE-mærke har det uvildige organ ETA Danmark etableret TGA-ordningen, der, ligesom de andre ETA-ordninger, er 100% frivillig.

- TGA er en nyere produktspecifik godkendelsesordning, som på et helt konkret niveau sikrer dokumentation for, at det specifikke produkt eller en produktfamilie har de nødvendige egenskaber. Ordningen er særligt fokuseret på nye og innovative løsninger, forklarer Thomas Bruun, adm. Direktør hos ETA Danmark.

- Uanset hvilke byggevarer, vi taler om, er det obligatorisk at overholde alle krav i Bygningsreglementet, men hvordan producenterne og leverandørerne vil dokumentere, at deres byggevarer overholder disse krav, er op til den enkelte, tilføjer han.

Bygningsreglementet stiller en række krav til byggematerialer, der bruges i bestemte sammenhænge, bl.a. udvendige materialer som facader. I Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer (Etics-DK red.) har man i en årrække samarbejdet med ETA Danmark om målrettet udvikling af en TGA, der kvalitetssikrer facadeisoleringssystemer.

- Hos Etics-DK appellerer vi på det kraftigste til, at projekterende og arkitekter er opmærksomme på, at beskrivelser og udbudsmaterialer konstruktionsmæssigt er korrekte fra starten. Det betyder bl.a., at der bygges med TGA-godkendte Etics-systemer, fordi ordentlig dokumentation giver gevinst både økonomisk, miljø- og sikkerhedsmæssigt, fortæller administrerende direktør hos Etics-DK, Allan Nielsen.

Skal minimere skader og fejl
Ifølge Thomas Brun er formålet med ordningen at minimere byggeskader og fejl.

Han påpeger videre, at man netop ved innovative løsninger og produkter ofte ikke har et eksisterende grundlag for at bedømme egenskaberne, og at det derfor er væsentligt, at man har dokumentation for, at produktet er egnet til anvendelse i Danmark, og at det opfylder kravene i Bygningsreglementet.

- Danmark og den danske byggebranche har alt at vinde ved at lægge sig i front og stille krav om en ordentlig dokumentation med øje for innovative tider og den grønne omstilling. Desuden giver godkendelserne for producenternes vedkommende lettere adgang til markedet, slutter Thomas Bruun.

ETA Danmark

ETA Danmark, der er et datterselskab af Dansk Standard, har som uvildig organisation mere end 40 års erfaring med frivillige godkendelser af byggevarer. ETA Danmark er notificeret af Bolig- og Planstyrelsen til at udstede Europæiske Tekniske Vurderinger (ETA'er) og udarbejde Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD'er).

-dc

7/9 2022