Aktuelle nyheder - Byggeri

Ny skole i Nærheden som et læringsværktøj Visualisering: Christensen & Co.

Ny skole i Nærheden som et læringsværktøj

Læringshus Nærheden i Høje-Taastrup Kommune bliver et eksperimenterende univers for kreativitet, entreprenørskab og tværfaglige samarbejder

Del artiklen på

Arkitektur - samfund

Startskuddet er lydt til byggeriet af Læringshus Nærheden, som ligger i det nye byområde Nærheden ved Hedehusene. Arkitektfirmaerne Christensen & Co. og Kjaer & Richter har sammen skabt et projekt, hvor arkitekturen bryder med den traditionelle skole.

Læringshus Nærheden er i sig selv er et læringsværktøj, der kan inspirere og vække nysgerrighed. Huset skal fungere som et stort værksted, hvor elever gennem projektbaseret undervisning lærer med hænderne og aktivt bruge sanserne. Derfor skal rammerne være så fleksible, at de kan tilpasses forskellige faser i et projektforløb og forskellige måder at lære på.

- For at skabe et godt oplevet indeklima er f.eks. dagslys og akustik optimeret. Særligt de mange åbne rumligheder har medført et stort arbejde med de akustiske forhold, hvilket giver de bedste forudsætninger for et godt læringsmiljø, hvor elevernes trivsel og indlæring er i centrum, fortæller projekteringsleder og partner hos Christensen & Co., Thomas Nørgaard.

Pædagogiske visioner
Hos Kjaer & Richter fortæller Liv Bach Henriksen, der er ansvarlig for pædagogik og læring, at det har været vigtigt at involvere brugerne i projektets udviklingsproces:

- Ikke kun at få afdækket behov for, hvordan rammerne skal fungere, men i ligeså høj grad for at få etableret et mindset omkring, hvordan arkitekturen kan bruges som en integreret del af undervisningen, siger hun.

På den måde kommer de fysiske rammer til at understøtte de pædagogiske visioner for Læringshuset. Børnene kan i øjenhøjde få indblik i bygningens konstruktioner og skolens ressourceforbrug kan aflæses via måleenheder, mens synlige installationer og konstruktioner giver inspiration til eksperimenter.

I de synlige konstruktioner har arkitekterne gjort det nemt at lave udstillinger eller ophænge små og store elementer. F.eks. kan hængekøjer og teltdug skabe spændende og attraktive rumligheder, mens mobile hejsesystemer kan anvendes til udstillinger og opbevaring. På den måde bliver hele rummets volumen en aktiv del af det pædagogiske rum. På samme måde er beplantning i, på og omkring bygningen integreret som en naturlig del af fremtidens læringsmiljø. Forståelse for og læring om biodiversitet og vegetation bliver her synlige pædagogiske pejlemærker.

Bæredygtighed på dagsordenen
Borgmester Michael Ziegler fortæller:

- Vores børn og unge skal være med til at løse fremtidens udfordringer - globalt, nationalt og lokalt. Det handler om bæredygtige løsninger i forhold til natur, ressourcer og sociale og økonomiske udfordringer. Derfor skal eleverne lære at tænke kritisk og kreativt ved at stoppe op og spørge: 'Kan det her gøres anderledes og bedre?' for så at eksperimentere og afprøve idéerne konkret. Det skal læringshusets rammer understøtte og inspirere til.

Og bæredygtighed er en integreret del af selve bygningen - både som energibesparende tiltag, men også i form af læringspointer. Bl.a. med strategisk placering af forsyningen af varmt brugsvand. Ved aktivt at vælge, at der ikke er varmt vand i alle Læringshusets vandhaner, præges børnenes bevidsthed og adfærd mod et mere bæredygtig forbrug. Ifølge beregninger vil tiltaget konkret betyde, at vamtvandsforbruget vil blive reduceret med det, der svarer til 100 t. CO2.  

Om Læringshus Nærheden
Læringshuset kommer til at rumme både en daginstitution og skole i fem spor. Ud over byggeriet og forberedelserne til Læringshus Nærheden udvikler Høje-Taastrup Kommune projektbaseret læring på alle kommunens ni skoler og har hertil modtaget 11 mio. kr. af A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. Autens, Mannaz og Københavns Professionshøjskolen gennemfører kompetenceudviklingen af kommunens lærerne, pædagoger, skoleledere og forvaltning.

Bygherre: Høje-Taastrup Kommune
Areal: ca. 15.000 m2
Totalentreprenør: BAM Danmark
Rådgiverteam: Christensen & Co. Arkitekter, Kjaer & Richter, 1:1 Landskab, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma.
Illustrationer: Christensen & Co. Arkitekter / Kjaer & Richter.

-kj

Læs mere om Byggeri

2/9 2019
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.