Aktuelle nyheder - Byggeri

Opkvalificerer medarbejdere fra ufaglærte til faglærteAalborg Portland, der beskæftiger godt 335 medarbejdere - heraf mindst 20 lærlinge - i Danmark, er Danmarks eneste cementproducent. Fabrikken i Aalborg producerer årligt 2,4 millioner tons cement.

Opkvalificerer medarbejdere fra ufaglærte til faglærte

Stor mangel på faglærte gør, at Aalborg Portland investerer i at opkvalificere sine egne ufaglærte medarbejdere til gavn for både den enkelte medarbejder og virksomheden

Del artiklen på

Samfund - Uddannelse

Manglen på faglært arbejdskraft er stor i Danmark. Ifølge fremskrivninger fra Danske Regioner vil der i 2025 mangle hele 70.000 faglærte medarbejdere på arbejdsmarkedet. Det mærker man særligt hos Danmarks eneste cementproducent Aalborg Portland, som opererer inden for en meget specialiseret del af procesindustrien, hvilket gør, at faglært arbejdskraft med indgående branchekendskab i udgangspunktet hører til sjældenhederne.

Virksomheden har derfor taget sagen i egen hånd og opkvalificerer sine egne medarbejdere.

Ifølge fællestillidsrepræsentant hos Aalborg Portland, Ernst Aage Jensen, er hele 25 % af alle virksomhedens lærlinge således voksenlærlinge over 25 år, som typisk har været ansat i en ufaglært stilling i Aalborg Portlands produktion:

- Hos Aalborg Portland er det omkring en fjerdedel af alle lærlinge, der indgår i et uddannelsesforløb på en erhvervsskole, hvor de skifter mellem skole- og praktikperioder. Det er typisk de ufaglærte medarbejdere i produktionen, som er en del af voksenlærlingeordningen, og de går således fra at være ufaglærte til faglærte. Det er i høj grad en fordel for medarbejderne, fordi en erhvervsuddannelse giver dem nogle stærke kompetencer, som er med til at sikre dem på fremtidens arbejdsmarked, lyder det fra Ernst Aage Jensen, som tilføjer:

- Ved at uddanne sig opnår den enkelte medarbejder et stærkere fundament i livet med højere jobsikkerhed i sit nuværende og eventuelt fremtidige job, højere livsindkomst samt nye, spændende arbejdsopgaver – og de beholder tilmed deres nuværende løn under uddannelse, mens de også har fået lovning på at kunne blive på fabrikken, når de er færdige med deres uddannelse. Alt i alt synes jeg, at det er en fantastisk ordning, som Aalborg Portland har sat i værk.

En medarbejder kan således blive faglært ved at indgå i et uddannelsesforløb på en erhvervsskole. Er medarbejderen over 25 år, indgår han eller hun i en såkaldt voksenlærlingeordning, som er et lærlingeforløb, der skifter mellem skole- og praktikperioder.

Specialiserede medarbejdere
Aalborg Portland har den højeste andel af lærlinge per ansat blandt procesvirksomheder i Danmark, og virksomheden har således altid mere end 20 lærlinge og elever inden for forskellige faggrupper ansat på fabrikken i Aalborg. Det gælder f.eks. fag som elektriker, smed, procesoperatør og industritekniker.

Det er en helt bevidst strategi altid at have mange lærlinge, da virksomheden selv er nødt til at tage ansvar og imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft:

- Aalborg Portland har brug for dygtige medarbejdere på alle niveauer. Vi er dog en meget specialiseret procesvirksomhed, og som den eneste cementproducent i Danmark kan det derfor være en stor udfordring at finde kvalificerede medarbejdere. Ved at efteruddanne ufaglærte medarbejdere og have lærlinge kan vi dog selv skabe en fødekæde, som opretholder vores behov for fagligt kompetente medarbejdere, forklarer Svend Pedersen, som er HR-partner hos Aalborg Portland.

Han fortsætter:

- Det er en ordning, som er rigtig god for begge parter, eftersom vores gode, loyale medarbejdere allerede har indgående kendskab til virksomheden og måske har mod på mere. Samtidig har vi som arbejdsgiver vished for, at vi får en god og stabil arbejdskraft med kendskab til fabrikken, fordi vi kender dem i forvejen og ved, at de har den rette indstilling til jobbet.

Hos Aalborg Portland gælder tilbuddet om opkvalificering for både ufaglærte og faglærte. Ordningen er desuden støttet af tilskud fra arbejdsmarkedets parter.

-los


Læs mere om Byggeri

8/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.