Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Overskudsbeton i asfalt giver holdbare vejeFoto: Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut.

Overskudsbeton i asfalt giver holdbare veje

Forsøg viser nu, at tilsætning af 15 % knust overskudsbeton i asfalt kan skabe holdbare veje og endnu mere bæredygtig asfaltproduktion uden risiko for PCB-forurening

Del artiklen på

Regeringen lægger i sin seneste strategi for cirkulær økonomi op til et øget fokus på bæredygtigt fremstillede produkter med genbrugte materialer. På vejområdet er der allerede gode erfaringer med genbrugsasfalt, da asfalt principielt kan genbruges 100 %. Ikke alene kan den gamle asfalts stenmateriale genbruges, men også det gamle bindemiddel kan 'opfriskes' og genudnyttes i ny, varmblandet asfalt.

NCC Industry og Teknologisk Institut har nu undersøgt yderligere tiltag, som kan sikre en endnu mere bæredygtig asfaltproduktion med genanvendte materialer. Seneste skud på stammen er et forsøg med at genanvende ren overskudsbeton fra betonindustrien som erstatning for en del af det stenmateriale i asfalten, som ikke stammer fra genbrugsasfalt.

Forsøgende afdækker overskudsbetonens egnethed i asfalt og peger på, at tilsætning af 15 % knust overskudsbeton i asfalt til bærelag ikke forringer asfaltens holdbarhed eller materialeegenskaber. Samtidigt bliver behovet for nye råstoffer reduceret, og det undgås, at overskudsbetonen ender som fyld eller på deponi.

En sikker kilde til PCB-fri beton
Ren beton er en yderst anvendelig ingrediens til at producere asfalt af høj kvalitet, fordi de anvendte skærver, som bruges i betonindustrien, medvirker til at sikre et slidstærkt bærelag til asfaltbelægningerne. Det er dog vigtigt, at betonen er ren og fri for skadelige stoffer som PCB, der kan findes i beton ved nedbrydning af gamle bygninger og bygværker.

- Vi skal værne om naturens begrænsede ressourcer og minimere forureningen. Derfor er det vigtigt, at vi anvender genbrug i langt højere grad end hidtil. Når det kommer til nye tiltag, er det dog vigtigt, at vi sikrer, at nye restprodukter som overskudsbeton ikke skaber forurening, da dette kan udelukke muligheden for, at asfalten efterfølgende kan genbruges. For ellers bryder vi det cirkulære kredsløb, siger Bjarne Bo Lund Jensen, der er produktchef i NCC Industry, Asfalt, og tilføjer:

- En sikker kilde til PCB-fri beton er at anvende knust overskudsbeton fra bygge- og anlægsopgaver. Den friske overskudsbeton har aldrig været anvendt og indebærer derfor ingen PCB-risiko.

Test bekræfter anvendeligheden
Forsøgene med overskudsbeton er udført på en af NCC's asfaltfabrikker. Materialet blev indledningsvis afprøvet på en mindre boligvej, som skulle reetableres efter opgravning af forsyningsledninger. Derudover blev der udlagt et fulddækkende asfaltbærelag ved en større byggemodningsopgave. I begge tilfælde viste asfaltbelægningerne at være af samme kvalitet og styrke som tilsvarende asfalt uden genbrugsbeton.

Derudover bekræfter laboratorieforsøg, at de 15 % overskudsbeton ikke har forringet stabiliteten af asfaltmaterialet, og at der ikke er nogen tendens til vand- eller frostfølsomhed.

- Vi er meget tilfredse med resultaterne. Det er jo et ønske scenarie, når vores ideer bliver en realitet, og når vi så samtidigt kan medvirke til at fremme den bæredygtig udvikling på vejområdet, siger Bjarne Bo Lund-Jensen.

-kj

Læs mere om Byggeri

17/1 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder