Aktuelle nyheder - Byggeri

Problemer med fugt ved 1-års eftersynene af CLT-byggerier

Problemer med fugt ved 1-års eftersynene af CLT-byggerier

Byggeskadefonden ser ved 1-års eftersynene af CLT-byggerier problemer med nogle af de elementer, der ikke er blevet beskyttet mod fugt i byggeperioden.

Del artiklen på

Samfund - træbyggeri

Af Michael Odsgard

Skal vi bygge med mere træ, er et af de helt store emner i debatten om byggeriet i Danmark. CLT-elementer har allerede vundet indpas i byggeriet, men er stadig en forholdsvis ny metode til at bygge boliger af massive træelementer.

Nu melder Byggeskadefonden, at de ved 1-års eftersynene af CLT-byggerier har set fugtskader på nogen af elementerne, der ikke har været beskyttet mod fugt i byggeperioden.

Byggeskadefonden har registreret store svindrevner, mangelfuld tætning af samlinger, skimmelvækst og andre tegn på, at CLT-træelementerne har optaget fugt i byggefasen.

Fugt kan give revner i CLT-elementer

Byggeskadefonden har ved 1-års eftersynene set CLT-elementer, der er i direkte kontakt med våde betondæk, og som står uden beskyttelse mod regnvand i byggeperioden. Det har ført til kraftig opfugtning af CLT-elementerne, og mange af dem er efterfølgende revnet.

CLT-elementerne er tørre, når de leveres fra fabrikken. Elementerne udvider sig, hvis de optager fugt. Når boligerne opvarmes, trækker elementerne sig sammen igen og revner.

Der er registreret revner i elementerne på flere millimeter. I samlinger mellem vægge og lofter samt i hjørnesamlinger ses revner på 10-12 mm. Revner af denne størrelse stiller store krav til damp- og vindtætningen. Den skal forblive intakt, og den skal kunne optage så store bevægelser, som der faktisk forekommer.

Byggeskadefonden betragter det ikke som risikobehæftet at bygge med CLT-elementer under forudsætning af, at man følger anbefalingerne for træbyggeri.

Følg anvisningerne

Ifølge Byggeskadefonden kan CLT-elementer ikke anvendes i alle typer bygninger og til alle typer bygningsdele. De er ikke egnede til byggerier uden ordentlige udhæng eller facader uden konstruktiv beskyttelse. Elementerne egner sig heller ikke til konstruktioner mod jord eller til vådrum.

CLT-elementernes begrænsninger er vigtige at holde sig for øje, når sandsynligheden for byggeskader skal mindskes.  Rådgivere skal under planlægning og disponering af almene boliger vurdere, om der er risikobehæftede forhold og så vidt muligt fjerne denne risiko. Det kan fx ske ved at:

  • omdisponere byggeriet, så det kan modstå de påvirkninger, byggeriet udsættes for.
  • overdække byggeriet i byggefasen.
  • vælge løsninger, som beskytter sårbare materialer, fx udhæng.

I CLT-byggeri skal man anvende sikre løsninger som konstruktiv beskyttelse af facadedele og ordentlige tagudhæng. Klimaskærmen skal ventileres, og fugt skal ledes ud, så der ikke opbygges fugt i konstruktionen. Terrændæk og fundamenter bør udføres af uorganisk materiale.

Krybekældre, der er ventileret med udeluft, bør undgås. Det er desuden nødvendigt at overdække CLT-byggeri i byggeperioden og udvise stor omhu under udførelsen for at undgå fugtskader. Før byggeriet påbegyndes bør den projekterende udarbejde en fugtstrategiplan. En sådan plan bør indeholde en strategi for, hvordan fugt håndteres under byggeprocessen.

Læs mere om Byggeri

19/9 2019
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.