LCA
LCA
scroll
Øresundsmotorvejen skal udvides for over 630 millioner

Øresundsmotorvejen skal udvides for over 630 millioner

Som følge af reducerede vognbanebredder og tætliggende tilslutningsanlæg nedsættes den skiltede hastighed fra 110 km/t til 90 km/t på hele Øresundsmotorvejen

Af Dan Bjerring¨
Christiansborg

Der er i Infrastrukturforliget afset 632 millioner kroner til en udvidelse af Øresundsmotorvejen og 15 millioner kroner til gennemførelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Forud for den politiske aftale var der frem mod 2021 gennemført en forundersøgelse af en udvidelse af Øresundsmotorvejen, der pegede på, at der et behov for en række ændringer i form af udvidelser og tilslutninger, som er nødvendige for at opnå en forbedret trafikafvikling.

Ekstra vognbane
Siden er der gennemført en miljøkonsekvensvurdering af anlægsprojektets indvirkninger på miljøet.

Anlægsprojektet omfatter blandet andet en udvidelse af Øresundsmotorvejen med en ekstra vognbane i hver retning fra Vestamager til Lufthavn Vest, udvidelse af sammenfletningen ved Amagermotorvejen, etablering af en ny parallelrampe ved Ørestad og udbygning af tilslutningsanlægget til Amager Strandvej.

Nedsat hastighed
Tårnbytunnelen og videre frem til tilslutningsanlæg Lufthavn Vest foreslås en udvidelse fra to til tre vognbaner i hver retning ved at inddrage cirka to meter af midterrabatten og cirka 1,5 meter af yderrabatten til kørebane.

Tårnbytunnelen er oprindeligt forberedt til tre vognbaner og et nødspor i hver retning. Af hensyn til trafiksikkerheden som følge af de reducerede vognbanebredder og de tætliggende tilslutningsanlæg nedsættes den skiltede hastighed fra 110 km/t til 90 km/t på hele Øresundsmotorvejen.

30/1 2024