Aktuelle nyheder - Byggeri

Sønderjyllands særlige bygningskultur er restaureretHøjergård er en klassisk marskgård i vestslesvigsk byggestil og er opført som et længehus.

Sønderjyllands særlige bygningskultur er restaureret

Marskgården Højergård er et velbevaret og sammenhængende bygningskompleks, hvor arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er forenet i én og samme fortælling

Del artiklen på

Arkitektur - samfund

Efter tre års arbejde har Realdania By & Byg afsluttet restaureringen af Højergård, som består af tre historiske huse midt i Højer: Et 200 år gammelt stuehus fra en af byens marskgårde, en tyskinspireret villa fra 1906 og en lade fra 1700-tallet. Til sammen fortæller de tre bygninger om en særlig byggeskik, som i generationer er formet af naturen, kulturen og historien.

- For det første har vi sikret bevaringen af unikke eksempler på Sønderjyllands helt særlige byggeskik, som i århundreder er blevet formet af naturen, kulturarven og Danmarkshistorien. For det andet er vi lykkedes med at nyindrette de tre bygninger til gavn og glæde for byen, og dermed er vi med til at understøtte den gode udvikling, som lige nu er i gang i området, bl.a. i kraft af det store Tøndermarsk Initiativ, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Med en beliggenhed midt i Tøndermarskens enestående natur, tæt på Vadehavet, og nær ved den dansk-tyske grænse har den sønderjyske befolkning gennem generationer skabt en byggeskik, som dels er formet af det barske marskland, dels af det skelsættende grænseland med dets skiftende grænsedragninger.

Mange af områdets egnshistoriske bygninger er stadig bevaret, og kun få andre steder i Danmark er samlet så mange bygninger, som tilsammen og hver for sig afspejler en lokalt forankret byggeskik og materialetradition - en fortælling, som Realdania By & Byg nu har trukket frem i dagens lys. De tre bygninger har fået nye funktioner, men sjælen er bevaret, og der er skabt en sammenhængende helhed med respekt og forståelse for bygningernes særegne historie og unikke bevaringsværdier.

- Med vores restaurering har vi samtidig givet inspiration til, hvordan historiske ejendomme kan beskyttes og benyttes. Højergård er et fint eksempel på, hvordan den levende bygningskultur kan fremmes gennem bevaring, forandring og udvikling. Nu bliver gården lejet ud til Tønder Kommune, som sammen med Arla Fonden skal drive en madlejrskole i de restaurerede bygninger, siger Peter Cederfeld, som samtidig glæder sig over, at Højergård nu også indgår i Realdania By & Bygs samling af ca. 50 historiske huse, der hver for sig og tilsammen fortæller om udviklingen af dansk bygningskultur gennem mere end 500 år.

-kj

Læs mere om Byggeri

10/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.