Aktuelle nyheder - Byggeri

Statikere kan nu blive certificeretDer er mere end nogensinde brug for statikere, der kan sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger. Arkivfoto: Unsplash

Statikere kan nu blive certificeret

Dancert er nu klar til at certificere statikere, så de kan leve op til det nye bygningsreglement

Del artiklen på

Som de første i Danmark er Dancert nu blevet akkrediteret til certificering af statikere. En certificeret statiker skal deltage i projektering og kontrol af byggeprojekter for dokumentation af tekniske forhold på det statiske område i bygningsreglementet. Formålet er at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger.

- Med det nye bygningsreglement, BR18, bliver dokumentation og kontrol af statiske forhold i byggeriet ikke længere en kommunal opgave efter en overgangsperiode. Fremadrettet får certificerede statikere ansvaret for at sikre, at konstruktionskrav overholdes. Det giver mulighed for, at den tekniske byggesagsbehandling for bærende konstruktioner fremover varetages af private virksomheder, siger Jørgen Baadsgaard-Jensen, adm. dir. i Dancert, der er et datterselskab under Teknologisk Institut.

Tre ordninger
Efter overgangen til BR18 er udfasningen af den tekniske byggesagsbehandling begyndt fra de kommunale myndigheder. Efter en overgangsperiode, som forventes afsluttet med udgangen af 2019, skal dokumentation og kontrol foretages af certificerede statikere.

Dancerts nye certificeringsordning tager afsæt i Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1616). Personer vil kunne ansøge om certificering til følgende tre ordninger:

- Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2
- Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4
- Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik

Indsend projekt
Ansøgningsprocessen vil bestå i dels at dokumentere ansøgerens kompetencer - evne til at anvende viden om Bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner - og dels ansøgerens kvalifikationer. Det vil sige faglige forudsætninger opnået gennem uddannelse, erfaring og tilsvarende.

For ansøgere til konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol vil der også indgå en mundtlig redegørelse af indsendt projekt.

Dancert har lang erfaring inden for certificeringsprocesser og er i forvejen akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17024, der omhandler personcertificering. Virksomheden har ligeledes stor erfaring med drift af akkrediterede certificeringsordninger i byggebranchen.

-los


Læs mere om Byggeri

5/7 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.