LCA
LCA
scroll
Vejdirektoratet vil genere bilister med trafikpropper i Frederikssund

Vejdirektoratet vil genere bilister med trafikpropper i Frederikssund

Målet er færre biler på den gamle fjordforbindelse – flere biler på den nye betalingsbro. Midlet er at skabe trafikpropper ved indfaldsvejene til Frederikssund.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Tidligere har BygTek fortalt, hvordan det tidligere konservative folketingsmedlem, Stefan G. Rasmussen og en kreds af borgere har protesteret voldsomt mod, at den nye faste forbindelse over Roskilde Fjord skal brugerfinansieres, selv om den forbinder to dele af den samme kommune.

De har desuden blandt andet peget på interessesammenfald mellem prissætning for bropassagen og Vejdirektoratets muligheder for at regulere færdselen på den gamle bro.

Senest har det socialdemokratiske byrådsmedlem i Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen, rettet direkte henvendelse til transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med en række spørgsmål for at pege på, at Vejdirektoratet får mulighed for selv at indføre ’trafikregulerende tiltag’ som et instrument til at gøre den nye fjordforbindelse mere attraktiv i forhold til den eksisterende Kronprins Frederiks Bro.

Ingen appelmulighed
De trafikregulerende tiltag har som formål at reducere den gennemkørende kørsel over Kronprins Frederiks Bro og altså flytte en del af trafikken til den nye og dermed forbedre indtægterne fra bropengene.

Han noterer dog også, at de trafikregulerende tiltag desuden vil betyde en forbedring af trafikmiljøet i Frederikssund By.

Problemet er imidlertid, at de trafikregulerende foranstaltninger, der indføres af Vejdirektoratet, ikke kan indbringes for andre myndigheder, hvorved Kenneth Jensen frygter, at kommunen reelt kan sættes uden for indflydelse på, hvad der sker.

Skaber trafikpropper
Det er dog forudsat i en kommende ny Vejlov, at Vejdirektoratet forhandler med kommunen, før der træffes bestemmelse om trafikregulering, men det er altså i sidste ende Vejdirektoratet, der træffer de endelige beslutninger.

En liste over forslag fra Vejdirektoratet viser, at der reelt bliver tale om en række foranstaltninger, der går ud på at genere bilisterne mest muligt, herunder at skabe en ’prop’ med mindre ’grøn tid’ i alle lyssignaler for bilister på hovedindfaldsåren til Frederikssund, J.F. Willumsensvej.

Fri broåbning
Hastigheden nedsættes desuden til 50 km/t fra de nuværende 60 km/t, og et eksisterende ekstra spor i østgående retning fjernes, ligesom der ikke længere vil være spærretid for broåbninger på Kronprins Frederiks Bro.

Det betyder, at lystsejlerne på alle tider af døgnet vil kunne komme igennem broåbningen, hvorved broen spærres under passagen

Byrådet har allerede sidste år afvist at medvirke til en række af de forslåede ændringer, men har aldrig modtaget svar fra Vejdirektoratet:

Forskud på glæderne
Men ifølge Kenneth Jensen har Vejdirektoratet allerede ’taget forskud på glæderne’ ved at foretage justeringer af lyssignalerne og ændringer i grøntiden ved flere væsentlige kryds.

Han henviser også til, at der fra politisk side på Christiansborg har været ’løfter’ om, at der ikke bliver vejbump eller andre chikaner på selve den gamle bro.

Kenneth Jensen frygter, at det ikke vil være tilfældet på de tilstødende vejforbindelser. Han stiller derfor transportministeren en række spørgsmål. Herunder om Vejdirektoratet,
uanset Byrådets indstilling, af egen drift kan vælge at iværksætte de trafikregulerende
foranstaltninger som man finder nødvendige, og om det alene er Vejdirektoratet, eventuelt sammen med bestyrelsen for fjordforbindelsen, der foretager denne vurdering og træffer beslutningen.

Hvem skal nu betale?
Desuden vil han vide, hvordan en eventuel restfinansiering skal finde sted, hvis der efter åbningen af Kronprinsesse Marys Bro viser sig ikke at være et tilstrækkeligt antal bilister og lastvogntog, der benytter broen til, at den henter tilstrækkelige indtægter.

Sidst, men ikke mindst, ønsker han en garanti for, at den gamle Kronprins Frederiks Bro består som gratis forbindelse for personbiler og andre køretøjer under 3½ tons, så man ’altid gratis vil kunne passere fjorden, og færdes mellem de to halvdele af kommunen’.


7/8 2018