Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Døre i alle regnbuens farver

Døre i alle regnbuens farver

Til byggeriet af 32 nye boliger i Tornhøjgård i Aalborg Øst har der været særligt fokus på valget af materialer, og her er bl.a. boligernes døre nøje udvalgte

Del artiklen på

Området ved Tornhøj i Aalborg Øst transformeres i disse år fra udsat boligområde til livlig bydel med mødesteder, butikker og et mere varieret udbud af boliger. I maj 2017 blev den første spade stukket i jorden til byggeriet af 32 nye lejligheder til borgere med mild eller moderat udviklingshæmning. Boligerne er tegnet af det Aalborg-baserede arkitektfirma Østergaard Arkitekter, som nu er en del af Kjaer & Richter.

Afdelingsleder Mads Østergaard forklarer, at der har været særligt fokus på beboernes trivsel i valget af materialer til byggeriet:

- Ved boligbyggerier af denne karakter er det afgørende, at materialevalget afspejler de behov, som findes hos beboerne. Det gælder alt lige fra døre og vinduer til udendørs forhold. Derfor er både personale, beboere og naboer blevet taget med på råd i processen ift. at skabe de bedst mulige rammer for botilbuddet.

Flot farvespil
Det har bl.a. resulteret i, at dørproducenten Swedoor har leveret i alt 145 døre og 37 glaspartier til boligbyggeriet Tornhøjgård, som bestemt ikke har været en standardleverance, da de 145 laminatdøre er valgt i seks forskellige farver:

- Dørene skiller sig virkelig ud ved dette byggeri, fordi der er taget aktivt stilling til farverne, som er særligt tilpasset bygningen. Farverne kommer især til sin ret om aftenen, hvor dørene oplyses og giver et flot farvespil, når man står ude og kigger ind gennem bygningens store vinduespartier, lyder det fra Mads Østergaard.

Alle døre og glaspartier er desuden valgt med brand- og lydisolerende egenskaber, der skal bidrage til beboernes sikkerhed og trivsel:

- Det er meget almindeligt, at døre i dag skal have ekstremt gode brand- og lydegenskaber, når der er tale om boligbyggerier af denne karakter. Her er det afgørende, at dørene kan afskærme både brand og unødvendig støj fra andre beboere, så man kan føle sig tryg i sit eget hjem, forklarer Peter Sejling, der er salgs- og marketingdirektør hos Swedoor i Nordeuropa.

Lyddæmpende døre fås i forskellige varianter, hvor Tornhøjgård er installeret med lydklassen 30-35 db, hvilket svarer til, at normal samtale ikke kan forstås uden for rummet. Byggeriet indeholder desuden 2,5 meter høje brandisolerende BD60 dobbeltdøre i gangarealerne, som kan modstå brand i helt op til 60 minutter.

Boligerne forventes at være klar til indflytning den 15. januar 2019.

-kj

Læs mere om Døre & vinduer

7/1 2019