Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Nye døre værner om den historiske arvOpgangsdørene er nye, men dørens udtryk er uændret, da designet er en tro kopi af de oprindelige døre.

Nye døre værner om den historiske arv

I en verden i hastig forandring er bevarelse af kulturarv værdifuld, som i en opgang i Aarhus, der har fået nye døre skabt som tro kopier af de oprindelige døre

Del artiklen på

Beboerne i en århusiansk opgang ønskede nye døre ind til deres lejligheder. Dørene blev udskiftet med nye opgangsdøre, der fungerer som brand- og lyddøre. Selvom de grå fyldingsdøre er nye, er dørens udtryk uændret. Designet er en tro kopi af de oprindelige døre for at skabe et autentisk arkitektonisk udtryk og bevare kulturarven.

Kopi af oprindelige døre med udvidede funktioner
Dobbeltdørenes øverste fylding er af glas på ydersiden og af træ på indersiden for at bevare det oprindelige udtryk og samtidig undgå udsyn ind i boligen. De grå brand- og lyddøre matcher trapper og gulv i den rigt udsmykkede opgang med guld på gelænderet og stuklofter af mørkt træ.

Ny anvendelighed med samme udtryk
Omkring halvdelen er dørene blev udskiftet, da ikke alle beboere ønskede en ny hoveddør. Dette understreger vigtigheden af, at de nye døre og de gamle døre er ens, så alle opgangens døre fremstår ensartede. Man bemærker udskiftningen i brugen og ikke i udtrykket.

Opgangsdøre bevarer kulturarv
En bevarelse af det oprindelige udtryk sikrer bygningens kulturarv og fastholder arkitekturens værdier. Den ejerforening, der bevarer udtrykket, bliver på den lange bane belønnet ved, at den samlede vurdering af ejendommen stiger. For i en verden i hastig forandring er bevarelse af kulturarv værdifuld.

-jhn

Læs mere om Døre & vinduer

25/6 2018