Aktuelle nyheder - EntreprenørMateriel

App sparer tid og nedbringer antallet af graveskaderGIS4Mobile udvikler apps og software til registrering og brug af geografiske data for alle faggrupper, der arbejder med entreprenør- og jordarbejde.

App sparer tid og nedbringer antallet af graveskader

Med en app, der samler LER-oplysninger digitalt, sparer brugerne op til 50 % af forberedelsestiden ved gravearbejde og undgår samtidig graveskader

Del artiklen på

Ifølge Rambøll måler Danmarks samlede ledningsnet ca. 750.000 km. fordelt på eksempelvis el-, vand- og fiberledninger. Når den lokale entreprenør graver i jorden, er der derfor stor risiko for ledningsskader. For at nedbringe antallet af skader lancerede GIS4Mobile for et år siden appen Ledningsinfo, der samler LER-oplysninger digitalt. Flere kunder melder nu om gode resultater:

DKTV Anlæg, der er en del af Dansk Kabel TV, nedgraver kabler for bl.a. antenneanlæg samt bolig- og fibernetværk. Virksomheden har ca. 50 gravninger om ugen, og de har de seneste måneder anvendt appen med stor succes.

- Ved at have alle LER-oplysningerne samlet ét sted undgår vores folk at stå med en masse papirer og bladre på deres iPad, når de er ude i marken. Det øger både motivationen og kvaliteten af deres arbejde. Vi kan se, at vi bliver ca. 50 % mere effektive i planlægningsfasen, fordi vi ikke længere skal bruge tid på manuelt at håndtere de mange filer, siger Jerrik Spang Petersen, der er projektchef hos Graveteamet hos DKTV Anlæg.

DKTV Anlæg brugte i gennemsnit ca. 20 minutter pr. graveopgave på LER-søgning, før de tog GIS4Mobile i anvendelse. Det svarer til en årlig besparelse på omkring 400 assistenttimer.

Ove Lindholt Hansen, der er landinspektør, grundlægger af GIS4Mobile og udvikler af Ledningsinfo-appen, ser især brugerfladen som en af hovedårsagerne til kundernes tilfredshed:

- Vores app samler LER-forespørgslerne et sted og giver entreprenørerne et samlet overblik over de ledningsoplysninger, der er på en aktuel sag, og de ved derfor, hvad der ligger i jorden, før de graver. Vi har gjort brugerfladen så brugervenlig som mulig med specifikke farvekoder efter LER2-standarden på elektroniske landkort som Google Maps og danske luftfotos. Brugeren kan også tilføje yderligere kommentarer på kortene, som opdateres direkte i egne databaser, fortæller Ove Lindholt Hansen.

Foruden Ledningsinfoappen tilbyder GIS4Mobile også en LER Robot, der besvarer graveforespørgsler automatisk iht. de gældende krav i LER2.

Hyppige graveskader
Forsyningsselskabet Konstant driver, overvåger, vedligeholder og udbygger elforsyningsnettet for mere end 220.000 elkunder i NRGi’s forsyningsområde. Brian Guldbæk, der er netselskabets afdelingschef for drift og vedligehold, understreger vigtigheden af at have ét samlet overblik over, hvilke ledninger der ligger i jorden.

- Vi oplever fra tid til anden graveskader, der er forårsaget af, at entreprenørerne ikke har haft det fornødne overblik, inden de går i jorden. Det kan medføre utilfredse kunder, og samtidig skal vi bruge ekstra ressourcer på at genetablere strømmen hos de ramte elkunder. Derudover kan man i værste fald risikere at udsætte ansatte for personsikkerhedsmæssig risiko, siger Brian Guldbæk.

I en analyse fra 2016 foretaget af Rambøll vurderes det, at der årligt forekommer 26.000 graveskader i Danmark med omkostning på 226 mio. kr. til følge.

Ledningsinfo-appen fra GIS4Mobile kan downloades gratis fra Google Play eller Apple Appstore.

-kj

Læs mere om EntreprenørMateriel

17/5 2021
EntreprenørmaskinerBrancheforeningByggerådgivningContainerContainer, BrugteContainer, IsoleretContainer, KøbContainer, LejeDræningGummihjulslæsserHavnerenoveringHejsHydrauliske pumperKran UdstyrKranerLifteLiftudlejningLøfteudstyrMaskinstyringMaterielopbevaringMinigraverMinilæsserNaturgenopretningNedskæring og demonteringOversvømmelserPavillonerRendegraverRullestilladsSalg af lifteSandafretter til minigraverSaxliftStigerStilladserTeleskoplæsserUdlejningVakuumløfterTilføj dit firma her.
Send en mail.