Aktuelle nyheder - EntreprenørMateriel

De store maskiner kører lige så godt på biodieselVed Barslunds arbejde i Hvideland har de store maskiner kørt på HVO Biodiesel for at bidrage til CO2-reduktionen.

De store maskiner kører lige så godt på biodiesel

HVO Biodiesel er et attraktivt produkt, hvis man vil reducere sin CO2-udledning. Entreprenørvirksomheden Barslund benytter det under en stor opgave, som afsluttes i denne måned

Del artiklen på

Barslund har udført og færdiggjort byggemodningen af alle grundene i den nye bydel Hvideland ved landsbyen Torup. Hvideland er et bæredygtigt bofællesskab, som er i gang med at blive bygget op.

I den sammenhæng har man derfor taget bæredygtige valg også i opførelsen af området, og Barslund har som hovedentreprenør i samarbejde med Torupfonden, der er bygherre på projektet, været med til at projektere og finde flest mulige bæredygtige og miljøvenlig løsninger.

Det har blandt andet været i forhold til brændstoffet, som de store maskiner har kørt på. I stedet for konventionel diesel har man anvendt biobrændstoffet HVO, leveret af energiselskabet OK, for at bidrage til CO2-reduktionen.

Nemt at komme i gang
Barslund er meget positive omkring produktet HVO, først og fremmest fordi de kunne anvende det på de eksisterende maskiner.

- Der hvor vi nemmest kan reducere vores CO2-udledning og dermed tage del i den grønne omstilling, er på brændstoffet – det er de lavest hængende frugter for vores del, siger salgs- og markedsdirektør i Barslund, Poul-Erik Olsen.

Han fortsætter:

- 70 % af CO2-udledningen fra os kommer fra de store maskiner, så det er klart her, det er nemmest for os at sætte ind til at starte med.

Han understreger, at det er 100 % kompatibelt med konventionel diesel, og man mærker ingen forskel.

Stigende interesse
Hos OK fortæller produktchef Flemming Mæhlisen, at man mærker en stigende efterspørgsel på HVO.

- Vi oplever en stigende interesse for HVO og ser et stort potentiale i det – netop fordi kunderne ikke behøver investere i en ny vognpark, men kan anvende produktet enten 100 % eller som tilsætning til den almindelige diesel, siger Flemming Mæhlisen.

- Det er vigtigt for os at følge udviklingen inden for fremtidens drivmidler og være leveringsdygtige, når en kunde, som eksempelvis Barslund, efterspørger de nye brændselsformer, siger han.

Mere bæredygtighed på byggepladsen
Poul-Erik Olsen efterlyser større fokus fra bygherrernes side i forhold til at vælge bæredygtige løsninger.

- Skal vi være en mere bæredygtig branche, kræver det at både bygherrer og entreprenører vælger de grønne løsninger til – ligesom det er tilfældet med Hvideland, siger han.

Vil have mere bæredygtighed i anlægsbranchen
Som en del af gruppen omkring Klimapartnerskabet arbejdede han med fossilfri byggepladser og er nu en del af en arbejdsgruppe, som arbejder videre med mere bæredygtighed i anlægsbranchen.

- Det ligger mit hjerte nært at arbejde med udviklingen af fossilfri byggepladser. Det er en mulighed, men der skal også øget opmærksomhed til fra politisk side, så det bliver muligt også økonomisk, siger Poul-Erik Olsen.

Her er HVO en mulighed på brændstofdelen og et helt håndgribeligt produkt.

- Vi kan se, at i forhold til konventionel diesel, så svarer den besparelse på CO2 til 88 % af udledningen, siger Poul-Erik Olsen.

Som virksomhed, der tilbyder kunderne produkter, der kan bidrage til den grønne omstilling, er OK også spændte på beslutningerne fra politisk side.

- I OK følger vi med stor interesse regeringens tiltag for at sikre den grønne omstilling – vi står klar og understøtter udviklingen og sikre levering af de produkter, der er og bliver tilgængelige i markedet, siger Flemming Mæhlisen.

Fakta om HVO
- HVO betyder Hydrotreated Vegetable Oil og er en biologisk dieselolie med stort set de samme tekniske egenskaber som konventionel diesel
- HVO kan blandes med diesel eller bruges 100 procent rent
- HVO er fremstillet af Used Cooking Oil. Bioolien bliver brintbehandlet/hydrogenereret, så det opnås en olie med egenskaber som almindelig diesel
- HVO nedsætter CO2-emissionerne med op til 90 procent. Det nøjagtige tal afhænger af råvarer i den enkelte blanding
- Gode kuldeegenskaber – ned til -22o C i vinterperioden
- Høj ydeevne – cetantal på 75-95, som sikrer en effektiv forbrænding
- Ingen yderligere vedligeholdelseskrav af køretøj ved brug af HVO
- Gode opbevaringsegenskaber uden forringelse af kvalitet eller vandophobning.

-los

Læs mere om EntreprenørMateriel

11/8 2021
EntreprenørmaskinerBrancheforeningByggerådgivningContainerContainer, BrugteContainer, IsoleretContainer, KøbContainer, LejeDræningGummihjulslæsserHavnerenoveringHejsHydrauliske pumperKran UdstyrKranerLifteLiftudlejningLøfteudstyrMaskinstyringMaterielopbevaringMinigraverMinilæsserNaturgenopretningNedskæring og demonteringOversvømmelserPavillonerRendegraverRullestilladsSalg af lifteSandafretter til minigraverSaxliftStigerStilladserTeleskoplæsserUdlejningVakuumløfterTilføj dit firma her.
Send en mail.