left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - EntreprenørMateriel

GSV’s stilladsaktiviteter skifter ejerNiels Knubbert Hansen, ejer og leder af montageafdelingen (tv.), Peter Rassing, adm. direktør og Claus Jensen, ejer og leder af udlejnings- og handelsafdelingen (th.), fremviser det nye navn SST.

GSV’s stilladsaktiviteter skifter ejer

Solrød Stilladser overtager pr. 1. november GSV Materieludlejnings stilladsaktiviteter. Rullestilladser viderefører GSV dog i de respektive afdelinger i Danmark

Del artiklen på

Erhverv

Frasalget sker som led i fortsat fokusering af GSV’s udlejningsaktiviteter og i en fortsat udvidelse af Solrød Stilladsers udlejnings- og salgsaktiviteter målrettet til stilladsbranchen.

Dan O. Vorsholt, adm. direktør for og medejer af GSV, udtaler:

- Stillads er ikke et af vores kerneområder og derfor har vi valgt at sælge den del af virksomheden til Solrød Stilladser, som efter vores opfattelse har bedre mulighed for at udvikle aktivitetsområdet. Vi har nogle dygtige medarbejdere i afdelingerne Brabrand og Hedehusene, der nu får muligheder for at udnytte deres fulde potentiale i en virksomhed, der går målrettet efter markedet. I det nye setup, vil der blive sat stor pris på de stærke kompetencer, vores medarbejdere byder ind med, og vi tror på, det bliver et rigtig godt samarbejde i et stærkt team, der kan levere gode resultater.

Han suppleres af Peter Rassing, adm. direktør for Solrød Stilladser:

- Overtagelsen af GSV’s stilladsaktiviteter er et væsentligt element i vores strategi og i den fortsatte positive udvikling af selskabets salgs- og udlejningsaktiviteter til byggeriet og stilladsbranchen. Med overtagelsen følger en kraftig udvidelse af vores servicegrad, kompetence og produktsortiment, der herefter omfatter stort set alle gængse stilladsfabrikater, der anvendes i Danmark, ligesom overtagelsen også omfatter overtagelsen af GSV’s stilladsaktiviteter i Jylland, så vi herefter er landsdækkende.

Overtagelsen sender Solrød Stilladser ind i byggebranchens superliga for salg og udlejning af stilladskomponenter.

- Vi ser helt klart et stigende markedsbehov for at leje stilladskomponenter til opgaverne i stedet for at eje dem selv, hvilket udover at være resurse- og kapitaleffektivt også giver en højere udnyttelsesgrad af grejet og dermed bidrager til branchens bæredygtighed, siger Peter Rassing.

Samler lagrene
Samtidig med overtagelsen af GSV-aktiviteterne har Solrød Stilladser overtaget GSV’s tidligere pladser på Industriholmen 35 og 47 i Hvidovre og senest den 1. januar 2020 er udlejningsvirksomheden klar til at betjene kunder herfra, så lagrene på Sjælland er samlet et sted.

- Derudover vil vi fremadrettet markedsføre vores salgs- og udlejningsaktiviteter under navnet SST, dels for at distancere os fra den geografiske begrænsning, som vores nuværende navn medfører, og dels for at fokusere vores handelsaktiviteter i forhold til vores montageaktiviteter, tilføjer han.

Solrød Stilladser er fortsat privatejet og de to ejere, Niels Knubbert Hansen og Claus Jensen, er fortsat ansvarlige for selskabets montageaktiviteter respektive selskabets handels- og udlejningsaktiviteter for stilladskomponenter og materiel/personhejs.

-los


Læs mere om EntreprenørMateriel

30/10 2019
EntreprenørmaskinerBelysningBrancheforeningByggepladsindretningByggestrømDræningGummihjulslæsserHavnerenoveringHejsHydrauliske pumperKontorvogneKranerLandmålingLasereLifteLiftudlejningMaskinstyringMaterielopbevaringMinigraverMinilæsserNaturgenopretningNedskæring og demonteringOpvarmningOversvømmelserPavillonerRendegraverRullestilladsSalg af lifteSandafretter til minigraverSaxliftSemimobilkranerStigerStilladserTårnkranerTeleskoplæsserUddannelseUdlejningVakuumløfterVejesystemerTilføj dit firma her.
Send en mail.