Aktuelle nyheder - EntreprenørMateriel

Mobile sikkerhedsstationer står klar, når uheldet er udeByggepladsleder i Ajos, Sune Waage Hansen, fremviser den mobile nødhjælpsstation, som han har været med til at udvikle.

Mobile sikkerhedsstationer står klar, når uheldet er ude

SPONSORERET INDHOLD: Udlejningsvirksomheden Ajos’ selvudviklede nødhjælpsstationer er blevet opdateret og er nu både lettere, mere mobile og endnu mere fleksible i indhold og design

Del artiklen på

Når der sker ulykker på danske byggepladser, er hurtig hjælp den bedste hjælp - uanset ulykkens omfang. Derfor udviklede Ajos a/s for cirka fire år siden sin egen mobile nødhjælpsstation, som skulle løfte sikkerheden på de danske byggepladser. I en tid, hvor et sikkert arbejdsmiljø kommer mere og mere i fokus, er stationerne mere relevante end nogensinde, og nu har Ajos givet dem en opdatering.

- Nødhjælpsstationerne er en simpel anordning bestående af en plade på et stativ, hvor pladen kan indrettes som ønsket med f.eks. øjenskyl, sårrens, pulverslukker, oversigtstavle med evakueringsplan, hjertestarter og - affødt af Covid-19 - spritdispensere, forklarer Flemming Madsen, driftschef i afdelingen for Byggepladsindretning (BPI) i Ajos.

På baggrund af erfaringerne med den første model bliver stationerne nu bygget i lettere materialer. De er samtidigt blevet udstyret med punkterfrie hjul, og så er det nu muligt for den enkelte kunde at få eget logo eller design på nødhjælpsstationens bagplade. Den er også forberedt til at kunne hænges op på en væg, så den ikke er i vejen ved gulvarbejder.

- Vi har især anvendt nødhjælpsstationerne på de store hospitalsbyggerier, vi har været involveret i. De placeres typisk på hver etage i et byggeri, hvor de er et praktisk stykke sikkerhedsværktøj. Vi kan levere i præcis det antal, som kunderne ønsker. Det afhænger både af byggepladsens størrelse og bygherrens vurdering i forhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse, siger Flemming Madsen.

Investerer i nye løsninger
Sikkerhed er et fokusområde for Ajos, som løbende investerer i udviklingen af nye løsninger, der kan forbedre sikkerheden for deres kunder. For få måneder siden præsenterede Ajos f.eks. sin nyudviklede beredskabscontainer, der indeholder stort set alt, hvad man kan få brug for, hvis nogen skulle komme til skade på en byggeplads.

Den opfylder både alle lovmæssige krav til udstyr og hjælpemidler og tilbyder endda endnu mere udstyr derudover. Her findes blandt andet bårer, hjertestarter, førstehjælpsudstyr, en akuttaske med bl.a. iltanlæg, tæpper, Falck-kasser, øjenskyller, nødhjælpetelefon, pulverslukkere, sakse, handsker, rensemidler, forbindinger, plastre, gele og sprays til brandskader.

- Det er ikke alt nødhjælpsudstyr, som anvendes lige ofte. Containeren er den store løsning med alt udstyret samlet ét sted, og nødhjælpsstationerne kan supplere containeren ved at være til stede i større antal og mere lokalt på byggepladsen med de mest anvendte hjælpemidler. Når aktiviteten på projektet flytter sig, flytter man blot de mobile stationer med. Så har man optimal sikkerhed tæt på arbejdssituationen, siger Flemming Madsen.

Erfaringerne viser, at det typisk er ildslukker, plastre og øjenskyl, der oftest er brug for, når uheldet er ude.

- Derfor giver det ikke mening at have 30 stationer, der alle har f.eks. en hjertestarter på samme byggeplads. Vi kan skræddersy den enkelte stander præcis, som kunden ønsker det, understreger Flemming Madsen.

Stationen er 1,35 meter høj. Øverst angiver et piktogram, hvad stationen indeholder, og nedenfor placeres typisk et kort over hele byggepladsen, som blandt andet angiver flugtveje og placering af øvrige hjælpemidler ved uheld.

Udover at udleje en lang række udstyr til byggebranchen varetager Ajos også den fulde byggepladsentreprise med alt, hvad det indebærer af indretning, etablering og daglig drift.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlægsarbejde:

§ 43. Hvor arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet, skal arbejdsstedet være forsynet med passende brandmateriel og redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Hvis det er nødvendigt for at kunne yde en forsvarlig førstehjælp, skal der findes særlige lokaler indrettet og udstyret hertil. Nævnte udstyr m.v. skal findes i tilstrækkelig mængde, anbragt på hensigtsmæssige steder.

§ 44. Hvor der under arbejdet er risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige, eller med stoffer eller materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet hurtigt fra huden eller hindre spredning af, skal der i nærheden findes passende og tilstrækkelige hjælpemidler hertil, som f.eks. øjenskylleflaske, nødbruser, håndvask, om nødvendigt varmt vand og særlige rensemidler.
Kilde: www.at.dk

 

 

 

Læs mere om EntreprenørMateriel

10/8 2021
EntreprenørmaskinerBrancheforeningByggerådgivningContainerContainer, BrugteContainer, IsoleretContainer, KøbContainer, LejeDræningHavnerenoveringHejsHydrauliske pumperKran UdstyrKranerLifteLiftudlejningLøfteudstyrMaskinstyringMaterielopbevaringMinilæsserNaturgenopretningNedskæring og demonteringOversvømmelserPavillonerRullestilladsSalg af lifteSandafretter til minigraverSaxliftStigerStilladserTeleskoplæsserUdlejningVakuumløfterTilføj dit firma her.
Send en mail.