Aktuelle nyheder - EntreprenørMateriel

Stilladssjakket dækker af, når vinteren sætter indI dag kan man med god vinderinddækning bygge året rundt og det mindsker presset på byggebranchen resten af året.

Stilladssjakket dækker af, når vinteren sætter ind

Vinterbyggeri fylder stadig mindre. I dag falder beskæftigelsen kun med fem procent i de koldeste vintermåneder, ikke mindst på grund af stilladsbranchen

Del artiklen på

Der er sket store fremskridt, og stilladsbranchen er i dag i stand til at levere stort set alle former for overdækninger og inddækninger og udstyre dem, så andre fag i byggeriet bliver mindre følsomme over for vejr og vind.

- Vi har nærmest revolutioneret byggeriet, så det stort set kan foregå året rundt under behagelige og fornuftige arbejdsmiljømæssige forhold. Det er en produktivitetsforbedring, som vi gerne tager vor del af, siger Kurt Bo Jensen, formand for Stilladssektionen i Dansk Byggeri

Andre forklaringen er også det mildere vejr og det økonomiske opsving. Men uden en professionel stilladsbranche ville det ikke være muligt. God planlægning og godt udstyr er med til at sikre, at byggeriets forskellige faggrupper kan komme på arbejde stort set året rundt beskyttet for vejrlig af udstyr, som netop stilladsbranchen stiller til rådighed.

Små udsving i beskæftigelsen
Dansk Byggeri har set på den faktiske og ikke sæsonkorrigerede byggebeskæftigelse i de sidste 18 år – fra 2000 til 2017. Og tallene taler sit tydelige sprog: Udsvingene i beskæftigelse fra kvartal til kvartal er blevet forholdsvis små, og der er næppe nogen grund til at tale om voldsomme sæsonudsving som et stort problem.

- De seneste 10-15 år er vi kommet langt væk fra 'de gamle dage' og er blevet bedre til at bygge året rundt. Tallene viser, at beskæftigelsen i første kvartal, som er de koldeste vintermåneder, i gennemsnit dykker med under fem procent. Det er et meget beskedent udsving. Dermed er sæsonudjævning rykket langt ned på listen over problemer og udfordringer i byggeriet, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Han også understreger, at vi stadig kan få hårde vintre, hvor det også vil påvirke beskæftigelsen.

- Men den tid er forbi, hvor hjemsendelse i vinterperioden mere var reglen end undtagelsen.

Potentiale til mere
Ifølge Bo Sandberg er det ikke kun byggeriet, der kan samle gevinsten op. Han peger på, at når beskæftigelsen i det mindst travle kvartal kun falder med fem procent i forhold til årsgennemsnittet, så mindskes presset på arbejdsmarkedet i resten af året, og det får markant positiv betydning i forhold til flaskehalse og mangel på medarbejdere.

Kurt Bo Jensen, har selv været med i den revolution, som er sket i forhold til at anvende stilladser og inddækning.

- Vejret behøver ikke mere at stå i vejen for at bygge året rundt. Meget kan løses med rettidig omhu og bedre planlægning. Og stilladsbranchen har potentiale til at løfte byggeriets produktivitet yderligere, hvis branchen inddrages tidligere og mere systematisk i planlægning af byggerier. Den udfordring tager vi gerne, siger Kurt Bo Jensen.

Læs mere om EntreprenørMateriel

11/12 2018
EntreprenørmaskinerArbejdsteltBelysningBrancheforeningByggepladsindretningByggestrømDræningGummihjulslæsserHavnerenoveringHejsHydrauliske pumperKapsaveKontorvogneKranerLagerhalLandmålingLasereLifteLiftudlejningMaskinstyringMaterielopbevaringMinigraverMinilæsserNaturgenopretningNedbrydnings-robotterNedskæring og demonteringOpvarmningOverdækningOversvømmelserPavillonerPresenningRendegraverRullestilladsSalg af lifteSandafretter til minigraverSaxliftSemimobilkranerStigerStilladserTårnkranerTeleskoplæsserTelthalUddannelseUdlejningVakuumløfterVejesystemerTilføj dit firma her.
Send en mail.