Aktuelle nyheder - Have

Ny gartner på seks af Region H’s hospitaler At OKNygaard overtager 21 medarbejdere betyder, at anlægsgartneren har lokalkendskab på alle seks hospitaler fra start af. Glostrup Hospital her er et af de seks hospitaler.

Ny gartner på seks af Region H’s hospitaler

Anlægsgartner OKNygaard overtager gartnerudbuddet samt 21 medarbejdere på seks af Region Hovedstadens hospitaler

Del artiklen på

Udbuddet dækker vedligehold af beplantning, græsser og belægning og renholdelse på tre hospitaler med i alt seks matrikler - Rigshospitalet i Glostrup og på Blegdamsvej, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Amager og Hvidovre Hospital.

- Det er en opgave med mange udfordringer både fagligt, logistisk og virksomhedsmæssigt, og som vi har alle kompetencerne til at løse, udtaler områdedirektør for Drift i OKNygaard, Kim Aaskov.

- Vi overtager seks meget velholdte adresser, som selvfølgelig skal føres videre i samme gode standard. Det er områder hvor der kommer mange mennesker og som samtidig skal være smukke og velholdte hele tiden. Det kræver en solid gartnerfaglig kunnen. Det er en udfordring vi glæder os til at tage hul på, udtaler Kim Aaskov.

Samtidig mener han, at virksomheden har fået et forspring, når det handler om lokalkendskab til de seks hospitaler. Med i aftalen hører overdragelsen af 21 medarbejdere hvoraf fire er elever.

- Vi glæder os meget til at de eksisterende medarbejdere bliver en del af vores team og kan bidrage med deres kompetencer og lokalkendskab i virksomheden. Det er en kæmpe fordel, de har arbejdet her i mange år, kender stedet og procedurerne.

Fokus på organisation og samarbejde
OKNygaard har gennem de senere år arbejde intensivt med organisationens opbygning samt procedurerne i forbindelse med opstart af nye sager samt virksomhedsoverdragelse. Derfor er Kim Aaskov fortrøstningsfuld i forhold til forløbet.

- Vi er inde i en periode med vækst og det betyder løbende nye medarbejdere. Vores teamledere har været igennem et grundigt efteruddannelsesforløb om ledelse og indkøring af nye medarbejdere. Samtidig arbejder vi i tæt samarbejde med de involverede parter, for at sikre en smidig og gnidningsfri overdragelse.

Netop opstart og virksomhedsoverdragelse samt organisation og samarbejde har været afgørende parametre for, at OKNygaard har vundet det endelige udbud.

-los


Læs mere om Have

14/5 2019
  • EXPO-NET

    EXPO-NET

    Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine