left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Have

Taghave med udfordringerTræer og trapper er nøje anlagt ovenpå parkeringsanlægget. Haveanlægget har et fald på 11 meter.

Taghave med udfordringer

Valdemars Have i Aarhus har gennemgået en forvandling fra overset plet til nybyggede lejligheder med parkeringskælder og et offentligt haveanlæg i mange niveauer

Del artiklen på

Valdemars Have ligger på taget af en parkeringskælder samt på en grund, der falder med 11 meter fra top til bund. Derfor har det været nødvendigt med mange niveauer både i bygningerne og haven, der ligger imellem dem.

Projektet er tegnet af Schmidt, Hammer, Lassen Architects med CASA som hovedentreprenør. Anlægsgartner OKNygaard har været med i projektet for at virkeliggøre den offentlige have mellem boligerne

- Det har fra starten været en præmis, at parkeringskælderen skulle være helt skjult under haverummet. Fokus har været på at skabe en have, der var grøn og med stauder og træer. Der skulle skabes et rum, som gav brugerne lyst til at tage ophold i haven. Både for beboerne og for borgerne i Aarhus, fortæller landskabsarkitekt hos Schmidt, Hammer, Lassen Architects Randi Lahn Andersen, der har tegnet haverummet i Valdemars Have.

Ud over faldet på 11 meter skulle haveanlægget i Valdemars Have anlægges på taget af en parkeringskælder i tre niveauer. Det har krævet stor faglig viden og kreative tekniske løsninger for at komme i mål.

- Det har været en stor opgave, og den kan ikke alene løses fra skrivebordet. Derfor har det været vigtigt, at de, der skulle løse landskabsentreprisen kunne byde ind med praktiske og faglige løsninger, så projektet ville holde over årene, fortæller Randi Lahn Andersen.

Leca og taghavejord
Taget på det underliggende parkeringsanlæg har været styrende for opbygningen af haveanlægget. Der skulle tages højde for vægtbegrænsning, afløb af regnvand samt placering af træer, hvis rodnet med tiden kunne skade den underliggende tagkonstruktion.

Alene jorden ville blive for tung, hvis der blev benyttet traditionelt bærelag og muldjord. Derfor besluttede Casa, at bærelaget skulle opbygges af Leca, små kugler af ler, der er brændt, så overfladen bliver hård og indersiden porøs. Det giver et let og samtidig solidt materiale, der fungerer optimalt som bærelag på taghaver. Derover blev der bygget videre med taghavejord, som er lettere end muldjord. Almindelig muldjord ville, særligt når det blev vådt, være for tungt for den underliggende bygning.

Leca blev lagt op i en halv meter ad gangen på fiberdug, så blev dugen foldet ned, og herefter er der blevet fyldt op. Denne proces er gentaget hele vejen op ad skråningen for at forhindre, at materialet skulle ende med at trille ned og samle sig uens i bunden og toppen.

Oprindeligt var planen, at alle materialer til byggeriet skulle hejses ind med kran, en løsning der gav store logistiske udfordringer. OKNygaard kom dog op med den mere smidige løsning at anlægge en midlertidig kørevej i den ene side af anlægget. Det gjorde det muligt at få materialer ind denne vej. Det blev derfor nødvendigt at anlægge haven fra midten og ud, så kørevejen kunne sløjfes løbende og haven gøres helt færdig.

- Det har stillet store tekniske og faglige krav til medarbejderne, da alt skulle være perfekt med det samme, så der ikke efterfølgende skulle udføres reparationer. Samtidig var der konstant opmærksomhed på, hvilke maskiner og hvilket værktøj vi kunne benytte uden at overskride vægtgrænsen; det har til tider krævet kreativ tænkning hos medarbejderne, fortæller Martin Høj, formand hos OKNygaard.

Planlægning og mere planlægning
Hele projektet omkring Valdemars Have har krævet nøje planlægning for at alt kunne lykkes; det har været nødvendigt pga. de snævre adgangsforhold til området, begrænsningerne i forhold til maskiner og materiel samt arkitekts og bygherres ønsker til det færdige projekt.

Derfor startede man ud med et opstartsmøde, hvor der blev lagt en nøje plan for udførelsen.

- Forarbejdet har været afgørende for, at vi har været rustet til opgaverne, når vi endelig skulle i gang. Det har handlet om at være på forkant med udfordringerne til tegningerne, så vi har kunnet kommet med faglige indspark og løsningsforslag, fortæller Martin Høj.

-los


Læs mere om Have

30/6 2019
  • EXPO-NET

    EXPO-NET

    Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine