LCA
LCA
scroll
Energien ned med 64 %: Rockwool renoverede i stedet for at bygge nyt hovedkvarterRockwools nye hovedkontor er 3448 m2 stort fordelt på 4 etager.

Energien ned med 64 %: Rockwool renoverede i stedet for at bygge nyt hovedkvarter

Efter en gennemgribende renovering står Rockwools hovedkvarter i Hedehusene snart klar til genindflytning

Siden Rockwools 3448 m2 store hovedkvarter blev indviet i 1972, har virksomheden formået at reducere energiforbruget med 64 %. Den seneste renovering alene har stået for 42 % af den samlede reduktion og samtidig bidraget til, at byggeriet er blevet DGNB Guld-certificeret og lever op til Bygningsreglementets kommende bæredygtighedskrav, der bliver indført i 2023.

Konkret er energiforbruget i kontorbygningen i Hedehusene efter renoveringen faldet med 64 % fra 185 til ca. 68 kWh/m2/år. Det betyder, at bygningen nu lever op til renoveringsklasse 1, der fremhæver det lave energibehov og det gode indeklima.

Stor klimagevinst ved renovering fremfor nybyg
Valget af renovering fremfor at bygge nyt passer som hånd i handske med Rockwools generelle fokus på bæredygtighed, cirkularitet og genanvendelse. LCA-beregninger viser, at der er sparet ca. 370 t. CO2 ved at bevare og genbruge bygningens grundkonstruktion.

- I mange tilfælde vælger man at rive 'gamle', utidssvarende bygninger ned og opføre nye i stedet, men heldigvis er der en stigende opmærksomhed på gevinsterne ved at renovere. Byggesektoren er ansvarlig for ca. 40 % af det samlede affald i Danmark, og 95 % af det stammer fra renovering og nedrivning, siger Frank Ove Larsen, der er adm. direktør for Rockwool i Norden og fortsætter:

- Vi har lige siden 2012 haft en genanvendelsesordning for brugt stenuld og den Rockwool-isolering. De Rockfon-akustikplader, der er blevet kasseret i forbindelse med renoveringen, er indsamlet og genanvendt i produktionen af nye Rockwool-produkter fremfor at blive kørt på forbrændingen.

Genanvendelse kan også mærkes på bundlinjen
Renoveringen er dog ikke bare en gevinst for miljøet, men har også en positiv effekt på de samlede omkostninger ved byggeriet, lyder det fra Frank Ove Larsen:

- Renovering er ikke bare rentabel i forhold til reduceringen af CO2-udledning, men også rent økonomisk. Den samlede pris for renoveringen er på ca. 17.000 kr./m2, hvor nybyggeri vurderes at ligge på 20-25.000 kr./m2. Det er da bestemt en omkostningsreduktion, der er til at tage at føle på.

Rockwools resultater ved renoveringen af det nye hovedkontor understøtter konklusionerne i den rapport, som Rambøll i 2020 udarbejdede for det tværfaglige branchepartnerskab 'Renovering på Dagsordenen'. Her konkluderede man på basis af 16 faktiske cases, at det miljømæssigt og totaløkonomisk er mest fordelagtigt at renovere fremfor at bygge nyt.

Rockwools nye hovedkontor

Beliggende i Hedehusene
3448 m2
Hovedkontor for 150 medarbejdere fra isoleringsproducenten Rockwool Nordics samt søsterselskaberne Rockpanel, Rockfon, Lapinus og Grodan, der også producerer stenuldsløsninger.
Det samlede energiforbrug er faldet med 64 % fra 185 kWh/m2/år til ca. 68 kWh/m2/år.

Rockwools seneste energirenovering

Efterisolering af bygningens sydfacade og gavle med Rockwool flexibatts (samlet U-værdi: 0,11 W/m2/K).
Nye vinduer i bygningens sydfacade: samlet U-værdi på 0,8 W/m2K.
Nye ventilationsanlæg, som overholder Bygningsreglementets komponentkrav til erstatning af det eksisterende fra 1972.
Nyt belysningsanlæg med lavt energiforbrug og sensorer ift dagslys og tilstedeværelse.
Konvertering af varmeanlæg fra naturgas til fjernvarme.
CTS-anlæg til styring, regulering og overvågning.

-dc

23/6 2022