LCA
LCA
scroll
Rockwool reducerer klimapåvirkning kraftigt – uden at ændre i produkterne Rockwools nye produktspecifikke og tredjepartsverificerede EPD’er er udgivet gennem EPD Norge, som er den førende EPD-leverandør i Norden.

Rockwool reducerer klimapåvirkning kraftigt – uden at ændre i produkterne

Frem mod 2030 skærpes krav til nye bygningers CO2-udledning, og der indføres krav om LCA-beregninger. Rockwool har udarbejdet nye EPD’er, der med en gennemsnitlig halvering af klimapåvirkningen vil yde et bidrag til at opfylde de nye krav

I 2023 bliver der indført helt nye krav i bygningsreglementet, og den danske byggebranche har travlt med at forberede sig på det nye loft for en bygnings CO2-aftryk. De nye krav betyder samtidig, at der skal laves livscyklusberegninger for alle nye bygninger.

Kravene til et samlet CO2-loft vil i større grad kræve specifikke klimadata for de enkelte produkter, der indgår i byggeriet. Dermed vil der blive en stigende efterspørgsel på produktspecifikke EPD’er.

For at imødekomme dette og gøre præcis specificering og analyse af bygningers klimapåvirkning enklere for rådgivere har Rockwool lavet produktspecifikke EPD’er på størstedelen af produkterne til det danske marked. Derudover vil Rockwools nye EPD’er også gøre det lettere for entreprenører at dokumentere de valgte produkter.

Dokumentationen for Rockwool produkters klimaaftryk – det såkaldte ’Global Warming Potential’-tal – er markant lavere i de nye EPD’er end hidtil. Faktisk er der tale om mere end en halvering på de bedste produkter i forhold til tidligere EPD’er.

DI: En vigtig indsats
Hos Dansk Industri har man et stort fokus på målet om 70 % CO2-reduktion i 2030, og derfor hilser man også her de nye EPD’er fra Rockwool velkommen:

- Det er et godt eksempel på den indsats, der lige nu finder sted over alt i dansk erhvervsliv. Store og små virksomheder gør en kæmpe indsats for at energieffektivisere, genanvende produkter og udskifte fossile brændsler med vedvarende energi. Rockwool er med til at sikre et lavere klimaaftryk, når vi opfører nye bygninger. Det er en meget vigtig indsats, siger Anne Højer Simonsen, klimapolitisk chef i DI.

Reduceret fabriksudledning på over 70 %
Den store forbedring af produkternes klimaaftryk skyldes ikke en ændring i isoleringsprodukternes sammensætning, men derimod at Rockwool i de seneste år har foretaget afgørende skift fra fossile til vedvarende energikilder i produktionen i Danmark. Sammen med løbende energieffektiviseringstiltag har det reduceret CO2-udledningen fra de to danske fabrikker med over 70 % allerede fra 2021.

- Produkterne er uændrede, og dermed er de velkendte, gode egenskaber for vores produkter også de samme som hidtil, eksempelvis høj brandsikkerhed og lang holdbarhed. Den store CO2-besparelse kommer primært fra skiftet fra fossile energikilder til biogas og grøn el i produktionen, og vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder den velkendte kvalitet med et meget lavere klimaaftryk, siger Frank Ove Larsen, adm. direktør for Rockwool Nordic.

- Derudover tilbyder vi også kunderne en løsning på en anden vigtig udfordring for byggebranchen – nemlig muligheden for at bidrage til cirkularitet og reducere affald. Siden 2012 har vi haft en unik genanvendelsesordning, der sikrer, at kasseret stenuldsisolering indgår i produktionen af nye Rockwool-produkter. Dermed undgår vi at deponere isoleringsmaterialer. I 2021 genanvendte vi cirka 12.000 ton stenuld i produktionen, tilføjer han.

-dc

29/4 2022