bygma
bygma
scroll
Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringenGreenwashing er et nyt begreb i dansk markedsføring, som danske virksomheder skal lære og forholde sig til.

Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringen

Forbrugerombudsmanden har givet Rockwool en løftet pegefinger for på to reklamestandere at have kaldt sin isolering for henholdsvis By Nature' og 'Breathable'. Der har ikke være basis for at benytte det ordvalg, mener Forbrugerombudsmanden

Rockwool har markedsført stenuld på to reklamestandere med udsagnene 'By Nature' og 'Breathable'. Teksten stod skrevet på et foto af sten med mos på. Markedsføringen fandt sted i perioden 7. august til 23. august 2022.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at udsagnet 'By Nature' kunne give forbrugeren det indtryk, at Rockwools stenuld er naturlig i den forstand, at det har gennemgået et minimum af forarbejdning.

Da Rockwools stenuldsisolering gennemgår en længere forarbejdningsproces, vurderer Forbrugerombudsmanden, at udsagnet 'By Nature' var vildledende - særligt i lyset af det visuelle indtryk i reklamen og brugen af udsagnet 'Breathable'.

Derudover vurderede Forbrugerombudsmanden, at også brugen af udsagnet 'Breathable' i den konkrete sammenhæng i sig selv var egnet til at vildlede forbrugerne, fordi det i reklamerne var fremhævet som en særlig egenskab ved produktet.

Rockwools stenuld giver dog som udgangspunkt ikke en mindre indelukket og tæt bygning end andre tilsvarende isoleringsmaterialer. Stenuld er – ligesom flere konkurrerende isoleringsmaterialer – i sig selv diffusionsåbne og dermed 'åndbare'/'breathable.

Rockwool vil derfor fremover være mere præcise, når udtrykkene, 'By Nature' og 'Breathable' anvendes.

Forbrugerombudsmandens vurdering er vigtig, da udtryk som 'naturlig' og 'åndbar' almindeligvis bruges af Rockwool til at beskrive en række isoleringsmaterialer – herunder mineraluld, papiruld, fåreuld samt træ- og hampefibre.

'Åndbar' eller variationer heraf som 'diffusionsåben' eller 'dampåben' er branchestandardbegreber, der allerede er anerkendt i byggelovgivningen både i Danmark og på andre europæiske markeder. 'Åndbar' er en blandt flere gode, karakteristiske egenskaber ved stenuldsisolering.

Derfor anser Rockwool det også for meget væsentligt, at Forbrugerombudsmanden med sin rådgivning henvender sig bredt til alle virksomheder og dermed signalerer, at præciseringen gælder på tværs af brancher, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Rockwool vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på Rådet for Bæredygtigt Byggeris nye vejledning 'Brug af budskaber om miljø og klima i bygge- og ejendomsbranchen' som vejledning for hele branchen.

-dc

2/1 2024