LCA
scroll
Rockwools forretninger i Rusland bryder ikke EU-sanktioner - Erhvervsstyrelsens konklusion er helt i tråd med vores forventninger, og vi er tilfredse med, at sagen nu er afsluttet, siger administrerende direktør, Jens Birgersson.

Rockwools forretninger i Rusland bryder ikke EU-sanktioner

Grundet mistanke om, at Rockwool skulle have leveret produkter til det russiske militær, har Erhvervsstyrelsen kigget den danske isoleringsgigants aktiviteter i Rusland efter i sømmene, men Rockwool har ikke forbrudt sig mod EU's sanktioner mod landet

Af Daniel Christensen

I næsten et år har Erhvervsstyrelsen haft Rockwool under lup, efter at styrelsen har modtaget en underretning om, at isoleringsproducenten har leveret produkter til det russiske militær. Mistanken gik bl.a. på, at Rockwool har eksporteret dual-use produkter, som kan bruges både til civile og militære formål.

Men nu har Erhvervsstyrelsen indstillet sin undersøgelse. Med andre ord frifinder styrelsen Rockwool for at have forbrudt sig mod reglerne.

Det oplyser Rockwool i en fondsbørsmeddelelse, hvor virksomheden har vedhæftet Erhvervsstyrelsens afgørelse.

I forbindelse med undersøgelsen har Rockwool bl.a. argumenteret for, at virksomheden ikke udøver direkte aktiviteter i Rusland, og at Rockwools produkter ifølge EU's egne forskrifter ikke kan kategoriseres som dual-use.

- Siden juni 2022 har Rockwool alene været aktionær i – og dermed udøvet passivt ejerskab af – fire russiske selskaber. Rockwool er således i dag ikke på nogen måde engageret i driften af de russiske datterselskaber, der opererer selvstændigt og dermed uafhængigt af resten af Rockwool-koncernen, har Rockwool forklaret Erhvervsstyrelsen om ejerkonstellationen. Det uddybes:

- Rockwool er eneejer af dets russiske datterselskab LLC Rockwool, datterselskabet LLC Rockwool er eneejer af de russiske selskaber LLC Rockwool-North og LLC Rockwool Ural, og Rockwool A/S og LLC Rockwool ejer i fællesskab selskabet LLC Rockwool-Volga (i forholdet 32 % og 68 %).

Harmløse isoleringsprodukter
Om den mulige eksport af dual-use produkter har Rockwool forklaret:

- Produkterne i Rockwool-koncernens sortiment er fortrinsvis byggematerialer og ikke dual-use produkter i henhold til EU's omfattende katalog. Rockwools produkter kan hverken transformeres til våben eller anvendes til militære formål i øvrigt. Ingen stenuldsprodukter er klassificeret som dual-use. Vi understreger derfor, at der ikke indgår dual-use produkter i Rockwool-koncernens produktsortiment, og Rockwool har således på intet tidspunkt (heller ikke før 2022) eksporteret dual-use produkter til Rusland.

- Alt i alt er der tale om harmløse produkter, hvor hovedanvendelsen er at isolere huse og bygninger for på den måde at forbedre energieffektiviteten. Produkterne er altså ikke kategoriseret som dual-use, og Rockwool efterlever alle sanktioner. Nogle få nye former for produktionsteknologi blev i 2022 kategoriseret som dual-use teknologi. Ingen af disse har nogensinde været eksporteret til Rusland.

Og det ræsonnement har Erhvervsstyrelsen umiddelbart været enig i. I hvert fald finder styrelsen ’ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen og anser den for afsluttet’, som den skriver i sin afgørelse.

At Rockwool ikke har brudt nogen sanktioner er i tråd med virksomhedens forventninger.

- Som vi tidligere har udtalt, har Rockwool overholdt – og vil naturligvis fortsætte med at overholde – alle Rusland-relaterede sanktioner. Rockwool arbejder med omfattende retningslinjer og kontrolforanstaltninger på dette område. Erhvervsstyrelsens konklusion er derfor helt i tråd med vores forventninger, og vi er tilfredse med, at sagen nu er afsluttet, siger administrerende direktør, Jens Birgersson.

Ville styrke Rusland at forlade landet
Rockwool har modtaget kritik for stadig at være i Rusland efter invasionen af Ukraine, og Jens Birgersson og resten af ledelsen har flere gange i medierne skullet stå på mål for, hvorfor de ikke har valgt at trække Rockwool helt ud af landet.

På Rockwools egen hjemmeside forsøger Jens Birgersson at forklare beslutningen.

- Den lokalt forankrede produktion betyder, at forretningen i Rusland nemt kan fortsætte uden Rockwool-koncernens involvering. Vores forretning vil fortsætte med eller uden os. Når man ser på andre virksomheder med samme værdikæde som os i andre lande, er de kommet frem til den samme beslutning, som vi er.

- Det giver fuldstændig mening at droppe en produktion, der er baseret på importerede varer, men her har du al viden, hele forretningen og alle medarbejderne, som vil fortsætte med at køre, og det vil sandsynligvis også fortsætte under vores brand. Nu kan vi i det mindste beholde ejerskabet, men vi styrer ikke længere forretningen, har Jens Birgersson tidligere sagt til Berlingske.

Hvor det for nogle virksomheder giver mening helt at droppe produktionen, er al Rockwools viden, den nyeste teknologi og alle medarbejdere samlet lokalt på fabrikkerne. Dermed ville Rockwool støtte det russiske regime med mere ved at efterlade fabrikkerne – ikke modsat, forklarer Jens Birgersson og stiller spørgsmålet:

- Rusland starter krigen mod Ukraine, så hvorfor skulle vi belønne det russiske regime eller andre konkurrenter i landet med en gave i form af vores teknologi til en værdi af flere milliarder danske kroner? Det er efter koncernens bedste overbevisning det mindst dårlige alternativ at beholde ejerskabet over fabrikkerne og forhindre, at forretningen med alle dens fordele ender på russiske hænder. Men vi anerkender, at der hverken er nemme eller gode valg i denne forfærdelige krigssituation. Der er kun dårlige og mindre dårlige.

5/4 2023