Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Fremtidens spildevandsanlæg ligger i ØrbyDet vil være muligt at se det beplantede filter, når der er åbent hus på det nye spildevandsanlæg i Ørby, der bl.a. byder på de nyeste tiltag indenfor decentral spildevandsrensning.

Fremtidens spildevandsanlæg ligger i Ørby

Ørby Spildevandslaug øst for Haderslev har investeret i et nyt banebrydende anlæg til spildevandsrensning. Anlægget er en moderne videreudvikling af et beplantet filter

Del artiklen på

Projektet er etableret som en del af EU-projektet iMETland og har haft fokus på at reducere anlægs- og driftsomkostninger og optimere brugervenlighed. På den måde er anlægget i Ørby et nyt og målrettet design af et decentralt bæredygtigt spildevandssystem til landområderne.

Anlægget i Ørby er opført i et samarbejde mellem Kilian Water ApS, Aarhus Universitet og de lokale entreprenører Hans Aarøe og Alternativ Kloakering. Det er ét ud af 4 anlæg under iMETland projektet. De øvrige anlæg er placeret i henholdsvis Spanien, Argentina og Mexico, for at teste teknologien under varierende klimaforhold.

Én af de helt store gevinster ved denne type anlæg er den meget lille anlægsstørrelse som er nødvendig for at rense spildevandet. Der kræves blot 0,4 m2 pr. PE, hvor der i de traditionelle beplantede filteranlæg anvendes 3,2 m2 pr. PE. Der ud over har anlægget et meget lavt energiforbrug.

En bestemt kultype
Jens Pors, projektansvarlig i Kilian Water, påpeger et andet unikt tiltag ved iMETland anlægget; nemlig udnyttelsen af elektroaktive bakterier, der forventes at rense spildevandet med en hastighed der er ti gange større, end de bakterier der sædvanligvis står for omsætningen af kvælstof i spildevandsanlæg med biologisk rensning.

For at kunne udføre deres arbejde, har de elektroaktive bakterier brug for et elektrisk ledende filtermateriale.

- Som filtermateriale i iMETland anlægget er der anvendt en bestemt kultype, som er et rigtig godt ledende materiale, men andre materialer kunne evt. også være relevante at afprøve ved den videre udvikling af anlægget, siger Jens Pors.

Anlægget i Ørby viser, at der er perspektiv for teknologisk udvikling af lokale renseløsninger, så decentral spildevandshåndtering på landet kan gøres effektivt og økonomisk bæredygtigt.

Det rensede spildevand nedsiver
Udførelsesmæssigt er det entreprenørfirmaerne Hans Aarøe og Alternativ Kloakering, som står bag projektet i Ørby. Der er i Ørby og Ørby Strand etableret trykledninger for transport af spildevand til anlægget samt 43 bundfældningstanke ved de enkelte husstande. Desuden er der anlagt en faskine, hvor det rensede spildevand nedsives.

Aarhus Universitet holder løbende nøje øje med udviklingen i anlæggets renseevne og kapacitet i hele projektperioden, som løber frem til den 31. december 2018. Herefter kan resultaterne bruges til videreudvikling af teknologien på området.

Åbent hus for alle
Der er mulighed for at se anlægget (200 PE) og høre mere om teknikken, når der holdes åbent hus i denne uge ude ved anlægget på Ørby 27, 6100 Haderslev. For at deltagerne får mest muligt ud af at være med, er dagene opdelt i faggrupper:

Private: Onsdag den 22. aug. og lørdag den 25. aug. Begge dage kl. 10-14
Kommuner og Forsyninger: Torsdag den 23. aug. kl. 13-17
Kloakmestre: Fredag den 24. aug. kl. 13-17

På Åbent Hus dagene vil Kilian Water ApS og Aarhus Universitet være på stedet og fortælle mere om de nye tiltag og metoder der er anvendt ved anlægget, om driften og om rensningen.

-los


Læs mere om Kloak & afvanding

20/8 2018
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.