Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

NCC vinder stor aftale hos HOFOR

NCC vinder stor aftale hos HOFOR

NCC skal anlægge nye fjernvarmeledninger og konvertere det gamle dampnet i København og renovere eksisterende ledninger. Kontrakterne forventes at levere beskæftigelse til 150-180 personer

Del artiklen på

Kontrakterne består af tre selvstændige rammeaftaler, der indeholder blandt andet arbejder i forbindelse med etablering af nye fjernvarme- og køleledninger, renovering af eksisterende ledninger og akutte reparationer.

Derudover skal det gamle dampnet i København konverteres til et vandbaseret fjernvarmenet, der kræver både grave- og rørarbejde samt retablering. Arbejdet vil især foregå byens gader og veje, men der skal også udføres arbejde i kældre, baggårde og haver.

- Vi er meget glade for, at vi vandt ordren, fortæller Peter Hermann Hansen, områdedirektør i Forsyning, NCC Danmark A/S.

- Vi har haft et godt samarbejde med HOFOR, som vi har løst mange opgaver for gennem årene. For os var det oplagt at gå i samarbejde med Brøndum om at byde ind på opgaven sammen, da HOFOR valgte at udbyde den som hovedentreprise.

30 års samarbejde
NCC har løst opgaver for HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, i næsten 30 år, men hvor det tidligere har drejet sig om fagentrepriser, har HOFOR nu valgt at opgaverne skal udføres i hovedentreprise, som NCC har vundet sammen med teknikentreprenørfirmaet Brøndum, der skal stå for alt rørarbejdet.

Kompliceret arbejde i København
Bygherren HOFOR er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der leverer rent drikkevand og står for spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling i hovedstaden samt drikkevand og spildevand i de syv kommuner Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk. HOFOR arbejder hele tiden for at minimere hvor meget forsyningsselskabet går i vejen i byen, og det er også baggrunden for, at HOFOR har valgt at udbyde arbejdet med fjernvarme og fjernkøl på denne måde.

- HOFOR har valgt at udbyde i en hovedentreprise for at forenkle projektafviklingen. Vi forventer, at en hovedentreprise vil medføre, at projekterne kan gennemføres hurtigere. Og så er vi glade for, at licitationen blev vundet af nogle entreprenører, der har stor erfaring med at udføre det relativt komplicerede arbejde, det er at arbejde i det indre København, siger, projektchef i HOFOR, Torben Hald, som ser frem til at indgå i en styregruppe med entreprenørerne og dermed være med til at udvikle arbejdsprocedurerne og løse eventuelle problemstillinger på en fornuftig måde.

Nyt konsortium sikrer godt samarbejde
For at sikre et godt samarbejde og en fortsat god kommunikation mellem parterne, er der oprettet et konsortium ved navn HNB I/S, som alene har til formål at servicere HOFOR.

- På den måde sikrer vi, at vi løbende har en god dialog, og det vil hjælpe os med at rydde eventuelle barrierer i processen af vejen tidligt i forløbet og undgå de produktionsstop, som ellers kan ske, siger Peter Hermann Hansen.
Opgaverne i rammeaftalen er små og store mellem hinanden og af varierende kompleksitet, så NCC skal kunne håndtere det hele. Derfor giver det god mening, at NCC byder ind i samarbejdet med en meget erfaren og fleksibel organisation og en projektchef, som kender HOFOR indgående.

-jhn

Læs mere om Kloak & afvanding

11/6 2018
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.