Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Strømpeforer med LED på Landssygehuset i Torshavn Aarsleff går under jorden for at strømpefore dele af ledningsnettet ved Landssygehuset i Torshavn på Færøerne.

Strømpeforer med LED på Landssygehuset i Torshavn

Det danske entreprenørfirma Per Aarsleff bruger LED-teknologi og krænger polyesterforinger ind i eksisterende, nedslidte rør, så hospitalet undgår omfattende og dyre opgravninger

Del artiklen på

Som led i en klar plan om at undgå dyre og akutte skader på et nedslidt og hårdt belastet ledningsnet har Landssygehuset i Torshavn sat gang i det første strømpeforingsprojekt nogensinde.

- Det ville være helt uoverskueligt hvis vi skulle udskifte de gamle, nedslidte kloakrør med nye. Kloakrørene er placeret under bygningerne, så en udskiftning ville betyde, at hospitalet skulle nedlægge funktioner, flytte afdelinger og generelt være til stor gene for patienter og ansatte, forklarer Anton Arge fra SMJ Rådgivende Ingeniør, der er rådgiver for Landssygehuset i Torshavn

Renoveringen af kloakkerne sker i forbindelse med opførelsen af en ny hospitalsbygning, hvor man bl.a. har foretaget sprængninger i forbindelse med byggeriet. Det var bl.a. også en af grundene til, at man ville tjekke kloakrørene på det sengeafsnit, der ligger tættest på den nye bygning.

Der viste sig at være revner og forskudte samlinger, men ikke skader, der var så omfattende, at strømpeforing ikke var mulig. Nu har Landssygehuset Torshavn for alvor fået øjnene op for fordelene ved strømpeforing, og man er allerede i gang med at tv-inspicere under andre bygninger, så man kan danne sig et overblik over tilstanden.

Upåvirket logistik-flow
Aarsleff Strømpeforing har alt efter belastningen en forventet levetid på op til 100 år. Strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og efter hærdning danner den et rør inde i det eksisterende kloakrør.

- På hospitaler er det ekstremt vigtigt, at arbejdet foregår uden større indvirkning på den daglige drift. Her har vi mulighed for at udnytte vores patenterede LED-teknologi. I forhold til eksempelvis hærdning via varme eller damp, så er LED-hærdningen en hurtigere løsning, den fylder mindre og så slipper patienter og ansatte samtidig for damp og lugtgener, forklarer projektleder Flemming Andersen fra Aarsleff.

Funktionsundersøger alle kloakledninger
Aarsleff og Landssygehuset i Torshavn er lige nu i dialog om at få udarbejdet funktionsundersøgelser og fornyelsesplaner, da det har vist sig, at flere bygninger har problemer med at komme af med spildevandet.

- På hospitaler er der ofte ombygninger, og mange bygninger får med tiden en helt anden funktion. Derfor er det vigtigt via tv-inspektion at få et overblik over ledningerne og evt. få blændet eller fjernet ubrugte rør, så der bl.a. ikke flytter rotter ind, forklarer Flemming Andersen.

- Ved at udarbejde fornyelsesplan via tv-inspektion og samtidig funktionsundersøge alle ledninger bliver der faktuelt klarhed over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme, og hvilke rør der eksempelvis godt kan vente i nogle år. Herved får ejerne et samlet overblik over situationen og får også et økonomisk billede af, hvad renoveringsbehovet for de kommende år kan beløbe sig til, forklarer Flemming Andersen.

Flemming Andersen peger på, at det er helt essentielt at undgå at kloakkerne falder sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ude af funktion i en periode.

-los

Læs mere om Kloak & afvanding

20/9 2018
Biologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.