Aktuelle nyheder - Køkken

Nye emhætteregler er godt nyt for installatørerne De nye regler gør det muligt at nedsætte kravet til sugeevnen hvis emhætten eksempelvis opsættes i et aflukket køkken eller opsættes mellem 60 og 90 cm over kogepladen Foto: Camylla Battani, Unsplash.

Nye emhætteregler er godt nyt for installatørerne

En opdatering af bygningsreglementet betyder for installatøren, at det ikke længere er nødvendigt at skele til sugeevnen for den konkrete emhætte, men at man i stedet kan regne med 120 l/s i den samlede energiramme-beregning

Del artiklen på

120 er det magiske tal, som installatørerne fremover kan navigere efter, når de skal installere en emhætte i nye boliger. Det er konsekvensen af en opdatering af bygningsreglementet, der trådte i kraft 1. januar i år. Og det er godt nyt, mener Maria Rizzo, der er chefkonsulent i Tekniq Arbejdsgiverne.

- Installatørerne får lettere ved at overholde kravene i bygningsreglementet, som det ellers hidtil har været vanskeligt at skaffe dokumentation for. Vi havde også gerne set, at emhætterne var taget helt ud af energiramme-beregningerne, men selvom denne del ikke er kommet med, så er der stadig tale om en væsentlig forbedring af reglerne, siger hun.

Hidtil har emhættemarkedet været underlagt et dansk særkrav om såkaldt 'emopfangsevne'. Over 80 % af emhætterne, der både har EU's energimærke og er CE-mærket og må markedsføres i hele EU, har ikke denne måling – primært fordi Danmark er et lille marked for de store emhætteproducenter. Det har blandt andet betydet, at kunder i nye parcelhuse i praksis var afskåret fra at vælge frit mellem de emhætter, som er på markedet.

- Derfor har det været vigtigt for Tekniq Arbejdsgiverne at reglerne blev ændret, så markedet blev mere ensartet og gennemskueligt for både installatører og forbrugere. Det er lykkedes nu, siger Maria Rizzo.

Færre dokumentationskrav
Med den nye regel fremgår det, at emhætten skal have en luftstrøm på minimum 120 liter i sekundet for effektivt at kunne fjerne fugt og mados. Den store forskel fra tidligere er, at installatøren ikke længere behøver at skele til sugeevnen for den konkrete emhætte, men i stedet kan regne med 120 l/s i den samlede energiramme-beregning.

- Hvis de benytter denne regel, behøver installatørerne derfor heller ikke længere at skaffe dokumentation for emopfangsevnen hos leverandørerne af de emhætter, der installeres i nye boliger, siger Maria Rizzo.

Reglerne giver mulighed for at nedsætte kravet til sugeevnen, hvis en række yderligere betingelser er opfyldt. Det kan for eksempel betyde, at kravet kun er 80 l/s, hvis emhætten opsættes i et aflukket køkken eller opsættes mellem 60 og 90 cm over kogepladen. De præcise detaljer må installatørerne dog vente med at få svar på, til selve vejledningen til af de nye regler bliver meldt ud af Bolig- og Planstyrelsen.

- I de gamle regler var det et krav at installatørerne dokumenterede 'emopfangsevnen', men dette danske særkrav er nu gjort til en undtagelsesbestemmelse, som vi vurderer, vil få meget lille betydning i praksis, siger Maria Rizzo og uddyber:

- Det har været lidt af en hovedpine for installatørerne, da leverandørerne har svært ved at levere de data. Det er stadig muligt at bruge 75 procentsreglen som dokumentation, men den er som nævnt suppleret af det mere håndgribelige 120 liter per sekund i det nye bygningsreglement.

-dc

Læs mere om Køkken

6/1 2022