bygma
bygma
scroll
Masser af penge i tilskudspulje til energirenoveringer

Masser af penge i tilskudspulje til energirenoveringer

Selv om produktionen af grøn strøm stiger, er det svært at følge med, fordi vi bruger mere og mere strøm. Både i produktionen og i elnettet, hvor endnu en afgift nu ser ud til at være på vej

Af Dan Bjerring

Derfor må der ifølge Dansk Håndværk flere løsninger til, hvis vi vil fortsætte den gode udvikling mod at blive CO2-neutrale:

- Sidste år kunne boligejere få tilskud, hvis de skiftede olie- eller gasfyret ud med en varmepumpe. Den populære ordning sænkede husejernes udgifter, men det betød samtidigt, at forbruget af el er steget betydeligt. Samtidigt kunne ejerne af boliger med de dårligste energimærker få tilskud til isolering og forbedringer, der sænkede huset behov for opvarmning - uanset hvilken energikilde man brugte. Men det tilskud levede en usynlig tilværelse. Der blev kun ansøgt om en tredjedel af de 100 millioner, der var i til rådighed i puljen, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Letter presset på el-produktionen
Det er ifølge Dansk Håndværk et alvorligt problem, at presset på el-systemet stiger og stiger. Ganske vist er godt at skifte eksempelvis el-varme ud med en varmepumpe for at spare, men det ville være endnu bedre, hvis man samtidigt sænkede boligens energiforbrug – uanset opvarmningsform.

Det ville ikke alene være en fordel for husejeren, men vil også reducere presset på produktionen af grøn energi og udbygningen af det hårdt belastede elnet:

- Vores bygninger står for næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug og godt 20 procent af CO2-udledningen. Det er den gamle bygningsmasse, der er problemet. Først og fremmest bygninger, der er opført før 1980. Det er faktisk omkring 65 procent af alle bygninger i Danmark. Det er her, løsningen på de høje elpriser og de virkelige klimaforbedringerne skal findes, siger Morten Frihagen.

Se nu at komme i gang
Han opfordrer derfor staten til at gøre mere, for at boligejerne opdager fordelen ved at sænke energiforbruget - frem for blot at skifte fra en energikilde til en anden.

I betragtning af, hvor mange beskeder vi får om, at der digital post fra det offentlige, undrer det ham, at ejere af de boliger, der har det dårligste energimærker, ikke får en strøm af informationer om tilskuddet til isolering og energiforbedringer:

- Vi ved hvilke boliger, der belaster vores energiforsyning og klima. Vi ved også, at det er en god forretning for boligejerne at få huset gennemgået af en håndværker, der kan beskrive mulighederne. Og vi ved, at hvis vi ikke kommer i gang med det arbejde, så vil problemerne med elproduktion, ledningsnet og høje elpriser blot stige i de kommende år. Lader vi stå til overfor bygningsmassens femtedel af CO2-udledningen, kommer vi ikke i mål med klimamålene, mener Morten Frihagen.

Åbner igen i foråret
Tilskudspuljen til energiforbedring åbner igen i foråret. Oven i de 400 millioner, der er afsat, kan man lægge de midler, der ikke blev brugt sidste år.

Derfor er opgaven ifølge Dansk Håndværk at få gjort de relevante boligejere opmærksom på, at det er en økonomisk fordel at komme i gang:

- Og det haster, hvis landets håndværkere skal nå at gennemgå de mange bygninger og beskrive det præcise arbejde, så boligejerne er klar til at søge om tilskud om nogle måneder, slutter Dansk Håndværks direktør.

15/1 2024