bygma
bygma
scroll
Minister erkender fejl og skifter kurs

Minister erkender fejl og skifter kurs

Det vækker glæde i vandsektoren, at vandselskaber nu kan sende varme fra spildevand ud i danskernes radiatorer og dermed fremme den grønne omstilling. Det sker, efter at klima-, energi- og forsyningsministeren har ændret holdning

Klimaminister Lars Aagaard (M) forsikrer, at varme fra renseanlæg kan bruges i danskernes radiatorer.

Ifølge regeringen er der energi nok i spildevand til at opvarme ca. 250.000 danske boliger årligt på en mere bæredygtig måde.

Dermed er varme fra spildevand en del af bestræbelserne på at nå Danmarks klimamål i 2030.

I oktober vurderede klimaministeren i et svar på et spørgsmål om fjernvarmeprojekter baseret på spildevand fra klima-, energi- og forsyningsordfører i SF, Signe Munk, at varme fra spildevand opstår i renseprocessen.

Det betød, at varmen i spildevand skulle betragtes som et biprodukt og dermed underlægges prisloftet for overskudsvarme.

I Aalborg Forsyning ville det ifølge administrerende direktør Søren Gais Kjeldsen have gjort det økonomisk umuligt at investere i varmepumpeprojekter baseret på spildevand.

- Heldigvis har ministeren ændret sin vurdering, og derfor kan vi nu fortsætte med vores projekter til glæde for borgerne i Aalborg, der efter planen næste år kan få varme i radiatorerne baseret på renset spildevand.

- Projektet på Renseanlæg Vest er et af de mest effektive i den grønne omstilling af Aalborg Forsyning, og så vil det tilmed reducere CO2-udledningen med 21.000 ton årligt sammenlignet med den kulbaserede varmeproduktion på Nordjyllandsværket, siger Søren Gais Kjeldsen.

Alene i Aalborg Forsyning har man fjernvarmeprojekter baseret på varme fra spildevand i støbeskeen for knap en kvart milliard kroner.

Spildevand har den samme temperatur ved indgangen til renseanlægget som ved udgangen – nogle gange lavere, da det er opholdstider og ikke processer, der bestemmer temperaturen.

Flere aktører skubbede efterfølgende på for at få ministeren til revurdere sit svar. 1. december kom det, og her står blandt andet:

- Energistyrelsen er blevet opmærksom på en fejl i ovenstående svar. Fejlen består i, at varme fra spildevand ikke, som det ellers er angivet ovenfor, i nævneværdigt omfang ’opstår’ i selve renseanlægget, men kommer til renseanlægget med det tilledte spildevand.

- Fejlen består endvidere i, at det i svaret herefter anføres, at reglerne i overskuds-varmebekendtgørelsen finder anvendelse for varme fra spildevand.

- Energistyrelsen er imidlertid kommet frem til den vurdering, at varme fra spildevand ikke falder ind under varmeforsyningslovens definition af overskudsvarme og dermed heller ikke er omfattet af reglerne i overskudsvarmebekendtgørelsen.

-dc

25/1 2024