LCA
LCA
scroll
For meget hasard i malerfagetÉn malersvend, der kommer til skade er en for meget. Jeg håber meget, at denne opfordring til at prioritere arbejdsmiljøet tages aktivt op i faget, siger Willi Becke.

For meget hasard i malerfaget

DI Byggeri Malersektionen er bekymret over udviklingen i arbejdsulykker i malerfaget. Der ses ikke det fald, der var ønsket, og derfor kalder de på fælles front for at vende udviklingen

Formand i DI Byggeri Malersektionen, Willi Becke mener der bør gøres endnu mere for at forbedre arbejdsmiljøet i malerfaget:

- Der er heldigvis stort fokus på arbejdsmiljøet i mange malervirksomheder, men vi ser ikke det fald i arbejdsulykkerne, som vi havde ønsket os. Derfor vil vi i DI Byggeri Malersektionen øge vores fokus på området. DI Byggeri og Malersektionen har i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg derforuden etableret en ny gratis konsulenttjeneste til hjælp med arbejdsmiljø i virksomhederne, siger han og tilføjer:

- Det er vigtigt at understrege, at det kun kan lykkes at nedbringe arbejdsulykkerne, hvis alle står sammen om en fælles indsats. Vi har brug for bygherrerne, entreprenørerne, Malerforbundet, lederne i virksomhederne og medarbejderne. I DI Byggeri Malersektionen vil vi styrke arbejdet med at implementere de gode regelsæt, der allerede ligger, og vi vil lægge op til at bruge midler fra Malerfagets Kompetenceudviklingsfond til yderligere uddannelse af virksomhedsejere, ledende medarbejdere, malersvende og fagets lærlinge. Vi vil samtidig opfordre til, at andre også igangsætter nye tiltag.

APV’erne et godt værktøj
- APV’erne er et godt værktøj ift. arbejdsmiljøet, men det kræver, at de bruges aktivt. Det er min overbevisning, at de ikke gør det i tilstrækkeligt omfang, så det skal være en opfordring til et ekstra fokus på dette. Samtidig vil jeg opfordre til dialog på arbejdspladserne. Ofte kan de dygtige malersvende sagtens vurdere, om noget virker sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, og derfor skal vi have endnu mere dialog, så vi løbende forbedrer os fortsætter Willi Becke.

DI Byggeri Malersektionen

DI Byggeri Malersektionen er en ud af 26 sektioner under DI Byggeri.
Malersektionen skaber bedre betingelser for sine medlemmer ift. at drive virksomhed og er med til at synliggøre malerfagets vigtige aftryk på byggerierne. Der arbejdes derforuden for at sikre en god lærlingeuddannelse, der bidrager til at tiltrække lærlinge til faget samt for gode overenskomster.

-dc

17/6 2022