LCA
scroll
Friluftsskolen snupper farvepris efter helhedsrenoveringSom begrundelse for valget af Friluftsskolen lød bl.a., at vinderne har været tro mod arkitekt Kaj Gottlobs modernistiske og oprindelige farvesætning fra 1930’erne.

Friluftsskolen snupper farvepris efter helhedsrenovering

Danske Malermestres Farveprisen 2021 går i fællesskab til tre modtagere for deres arbejde med farvevalget i forbindelse med helhedsrenovering af specialfritidsinstitutionen Friluftsskolen i København S

Danske Malermestres formand, Per Vangekjær, kunne mandag eftermiddag overrække Farveprisen 2021 til Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma as, farvegrafiker Caroline Krag samt farvearkæolog Anne Simonsen. Prisen er på 150.000 kroner og blev delt mellem modtagerne. De modtog prisen for deres arbejde i forbindelse med helhedsrenovering af Friluftsskolen, som er en specialfritidsinstitution.

Friluftsskolen og Skolen ved Sundet er tegnet af arkitekten Kaj Gottlob og opført i 1938. Kaj Gottlob lod sig tidligt inspirere af Le Corbusier og funktionalismen i såvel streg som farve. Og Friluftsskolen er et af de bedste eksempler på denne retning. Moderne i sit udtryk såvel som i sine farver, og helt anderledes end hvad man ellers så på den tid.

Som begrundelse for valget af Friluftsskolen sagde Per Vangekjær:

- Nænsomt og med blik for detaljerne har I – farve for farve, rum for rum – arbejdet med renoveringen, så tankerne bag Kaj Gottlobs modernistiske og oprindelige farvesætning er ført frem til nutiden. Bro mellem fortid og nutid.

Læs mere under billedet...

Delte meninger om det nye farvesprog
Per Vangekjær nævnte, at malerfaget dengang, da skolen blev opført, længe så modvilligt og tvivlende på det nye farvesprog, som funktionalisme, og dermed også Kaj Gottlob, benyttede sig af.

- I malerfaget var der delte meninger om det nye farvesprog. De fleste af datidens malere mente nok, at det var lige festligt nok med flere farver i et rum eller på facaden. Mange mente i øvrigt, at deres fornemste opgave var at efterkomme kundernes ønsker. Og kunderne ønskede stadig hyggelige, dunkle og varme væg til væg-farver.

- Den tilgang er det jo meget vanskeligt at forstå, når man står her på skolen i dag. Og heldigvis ændrede malerfaget jo også opfattelse, og vi er slet ikke så farveforskrækkede i dag, som vi var i 30'erne.

- Det er jo også derfor, vi for år tilbage sammen med Kirsten og Freddy indstiftede Farveprisen. Og Friluftsskolen er essensen af Farveprisen; en farvesætning som en vigtig og fremtrædende del af renoveringen af denne flotte, gamle skole. Det sætter vi pris på.

Farveprisen er indstiftet af Danske Malermestre og Kirsten og Freddy Johansens Fond, og det var 15. gang, prisen blev overrakt. Farveprisen er tidligere gået til blandt andet farvesætningen af Lundehusskolen i Emdrup i 2020, Køge Rådhus i 2019 og Roskilde Museum i 2018.

-los

Vindere af Farveprisen 2021: farvearkæolog Anne Simonsen, arkitekterne Jacob Ingvartsen og Berit Thorup, farvegrafiker Caroline Krag. Yderst tv. malermestrenes formand, Per Vangekjær. Foto: Søren Hytting

23/8 2021