Aktuelle nyheder - Maling

Også malermestrene er tilfredse med trepartsaftalenDen nye trepartsaftale skal puste liv i virksomhedernes interesse i af få elever i lære.

Også malermestrene er tilfredse med trepartsaftalen

Ansvaret ligger nu hos skoler og fagenes faglige udvalg, når de 500 mio. kroner skal bruges til styrke erhvervsuddannelserne, lyder det fra Danske Malermestre

Del artiklen på

Danske Malermestre hilser trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter velkommen efter, at parterne i weekenden indgik en aftale om, hvordan 500 mio. kroner skal skaffe flere faglærte til erhvervsuddannelserne. Mange af målene i aftalen giver god mening – især at de faglige udvalg sammen med skolerne får en aktiv rolle.

- Det er positivt, at det er blevet en opgave for de faglige udvalg sammen med skolerne at finde løsningerne til, hvordan der skal skaffes flere lærepladser. Det er logisk, at parterne omkring uddannelsen, der har fingrene i sovsen, er dem, der er bedst til at løse det her problem, siger uddannelseschef i Danske Malermestre, Niels Håkonsen.

For malerfaget er det Malerfagets Faglige Fællesudvalg, der sammen med skolerne skal skaffe eleverne en læreplads. Skolerne får entydigt ansvaret for at finde lærepladserne til de elever, der ikke selv kan finde en – mens de faglige udvalg skal forvalte de ekstraordinære midler. Det er 121 mio. kroner i 2021 og 191 mio. kroner i 2022 fordelt på alle fag.

Står selv for kampagner
Skolerne skal så søge midlerne til nye opsøgende indsatser, strukturelle ændringer af uddannelsen, særlige regionale indsatser, analyser af lærepladssituationen lokalt eller noget helt andet.

- Det er en god tanke, at de faglige udvalg er med til at finde ud af, hvordan pengene bedst bruges til at skaffe flere lærepladser. Det bliver selvfølgelig en stor opgave for Malerfagets Faglige Fællesudvalg, som vi gerne påtager os, når vi skal vurdere, hvilke kampagner skolerne skal bruge til at skaffe flere lærepladser, fastslår Niels Håkonsen.

Væk med fordelsuddannelser
Danske Malermestres uddannelseschef Niels Håkonsen er også tilfreds med, at trepartsaftalen også indeholder to målsætninger, der skal få virksomhederne til at indgå tidligere aftaler om lærepladser til eleverne.

60 % af eleverne skal have indgået en aftale 15 uger inde i grundforløb 2 – og 80 % af eleverne skal have en aftale i hånden 20 uger inde i grundforløb 2.
Trepartsaftalen afskaffer også de såkaldte fordelsuddannelser, hvor nogle fag fik tilskud til særlige markedsføringstiltag.

- Vi er glade for, at fordelsuddannelserne afskaffes, fordi vi aldrig har brudt os om opdelingen af A- og B-uddannelser. Og det er godt, at vi samtidig går i gang med at se på hele dimensioneringsmodellen, som også trænger til en kraftig revision, siger Niels Håkonsen.

Godt med øget lønrefusion
Der bliver afsat 220 mio. kroner i aftalen til øget lønrefusion. Det er en videreførelse af den trepartsaftale, der blev indgået i maj 2020, hvor lønrefusionssatsen ved skoleophold blev øget med syv procent for uddannelsesaftaler.

- Det er godt, at virksomhedernes udgifter sænkes, når eleverne er på skolen. Det er vi tilfredse med – især fordi pengene kommer fra AUB-systemet, hvor de virksomheder, der ikke tager elever finansierer dem, der tager ansvar for at uddanne malere til faget, påpeger Niels Håkonsen.

-los
Læs mere om Maling

24/11 2020
Industriel malingKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingMalingSnavsspray Eco venlig systemTekniske produkterTilføj dit firma her.
Send en mail.