LCA
LCA
scroll
Også malernes overenskomst er faldet på plads- Vi har haft nogle gode forhandlinger, og der var fra begyndelsen en bred erkendelse af, at vi skulle lande en aftale og ikke ende i forligsinstitutionen som tidligere, siger formand, Per Vangekjær.

Også malernes overenskomst er faldet på plads

Danske Malermestres formand, Per Vangekjær, kalder aftalen for 'ansvarlig' og glæder sig over, at den lægger sig op ad de forlig, der allerede er indgået på andre områder og samtidig tager udgangspunkt i malerfagets behov

Efter lange og krævende forhandlinger hen over weekenden kunne forhandlerne fra henholdsvis Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre søndag eftermiddag skrive under på en ny to årig overenskomst for de godt 10.000 lønmodtagere, der er arbejder i malerfaget.

I hovedtræk indebærer den nye overenskomst:

- Regulering af mindstebetalingssatsen med 4,50 kr. 1. maj 2023 og 4,50 kr. 1. januar 2024
- Forhøjelse af elevlønninger med 4,5% 1. maj 2023 og med 3,5% 1. januar 2024.
- Afskaffelse af 1. løntrin for lærlinge 1. juli 2023, således at alle nye lærlinge herefter starter på 2. løntrin.
- Forøgelse af søgnehelligdagsgodtgørelsen med 1,8% pr. 1. marts 2024 for svende og med 2% for lærlinge.
- Omfordeling af pensionsbidraget pr. 1 juni 2023, således at arbejdsgiverens bidrag forøges fra 8 % til 10 %, og medarbejderens bidrag formindskes tilsvarende.
- Loft over løn under graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov forøges til 182,50 kr. 1. januar 2024, hvorefter der vil være et ens loft for alle orlovsperioder i forbindelse med fødsel og adoption.
- Satsen for forbrugt tid under kørsel reduceres for lærlinge til 70 % af satsen for svende og kilometergrænsen forøges for lærlinge fra 12 til 20 km pr. 1. juli 2023.
- Regulering af fagets prisliste med 4,0 % 1. maj 2023 og 3,9 % 1. januar 2024.
- Udvalgsarbejde om en prisliste for nybyggeri.

Danske Malermestres formand, Per Vangekjær, er glad for den nye overenskomst, som, selvom den i lighed med de øvrige overenskomster, der er indgået i år, er dyrere for arbejdsgiverne, indeholder en række gode elementer for malermestrene:

- Der er tale om en ansvarlig aftale, der lægger sig op ad de forlig, der allerede er indgået på andre områder og samtidig tager udgangspunkt i malerfagets behov.

- Vi har over de senere år haft et ønske om at få en aftale om køre- og siddepengene. Det har vi fået, og det glæder mig rigtig meget. Jeg er glad for, at vi har kunne lande en aftale, hvor begge parter kan se sig selv.

- Vi har haft nogle gode forhandlinger, og der var fra begyndelsen en bred erkendelse af, at vi skulle lande en aftale og ikke ende i forligsinstitutionen, som vi tidligere har gjort, siger Per Vangekjær.

-dc

13/3 2023