Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Danmark er nordisk mester i lungehindekræft Fra 1950’erne og op til midten af 1980’erne er der i Danmark blevet brugt meget asbest til bygningsmaterialer, for eksempel i tagbelægninger og som isolering af rør.

Danmark er nordisk mester i lungehindekræft

Hvert år dør over 300 danskere af asbestrelaterede kræftsygdomme, og det er højest i Norden. Professor efterspørger national handlingsplan

Del artiklen på

Selv om det har været forbudt at anvende asbest i Danmark siden 1986, vurderes det, at det engang så populære byggemateriale stadig findes i godt en tredjedel af alle bygninger og i omkring 1-1,5 millioner gamle eternittage herhjemme.

Det betyder, at håndværkere og private risikerer at blive udsat for det livsfarlige støv og indånde asbestfibre, når de renoverer boliger og bygninger opført, før forbuddet trådte i kraft.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Asbest er en trussel mod folkesundheden. Hvis vi ikke gør noget nu, kommer vi til at se stadigt flere danskere blive syge og dø på grund af asbest, siger professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed – Miljø, Arbejde og Sundhed ved Aarhus Universitet.

- Min største bekymring er de håndværkere, som hele tiden udsættes for asbest, fordi de tilfældigvis støder på det i deres arbejde. Hvis de ikke er uddannet til det og ved, hvad de har med at gøre, ender det i kaos, hvor de selv bliver udsat for det, og asbesten bliver spredt, siger han.

Værre end trafikuheld
Hvert år dør over 300 danskere af asbestrelaterede kræftsygdomme. Det er flere, end der dør i trafikken, og ingen har et præcist overblik over omfanget af asbest i Danmark.

Asbest er så udbredt, at det er skyld i flest arbejdsbetingede dødsfald i Danmark, og arbejdet med det livsfarlige støv kan føre til, at håndværkerne og boligejerne får lungehindekræft, som asbest er den eneste kendte årsag til.

Omkring 150 danskere får hvert år konstateret den oftest uhelbredelige sygdom. Langt de fleste er mænd.

Antallet af personer med lungehindekræft har været støt stigende gennem de seneste 80 år i Danmark, fastslår Kræftens Bekæmpelse overfor Fagbladet 3F og påpeger, at det står i skærende kontrast til, at der i både Sverige, Norge og Finland har været et fald i antallet af tilfælde af lungehindekræft gennem de seneste 20 år.

Arbejdstilsynet har lavet en lang oversigt over kendte byggematerialer, der indeholder asbest. Heriblandt skifereternit og de karakteristiske bølgede eternittage, som Torben Sigsgaard mener, at det er på høje tid at få fjernet.

- Eternittagene er nok den største kilde til asbest i samfundet. De yngste eternittage er fra 1980’erne, og mange af dem er så gamle og porøse, at de er begyndt at smuldre og frigive asbestfibre til omgivelserne og de håndværkere, som piller dem ned, siger Torben Sigsgaard.

Behov for national handlingsplan
Når han går tur på de vestjyske markveje, støder Torben Sigsgaard tit på rester af asbestholdige tage.

- Tidligere har man bare lagt tagpladerne ud som en del af belægningen på mark- og grusveje. Så er pladerne blevet knust, når man har kørt hen over dem. Det er svært at komme til livs, fordi asbesten er blevet spredt over et stort område, siger han.

Som led i en ny arbejdsmiljøaftale har et samlet folketing besluttet fremover at give faste bevillinger til Arbejdstilsynet og stramme tilsynet med asbestarbejde i Danmark.

Det skal blandt andet ske ved at indføre en ordning, hvor virksomheder skal have en autorisation for at kunne udføre asbestarbejde. Samtidig skal Arbejdstilsynet have mulighed for at give bøder, hvis virksomheder ikke har anmeldt asbestarbejde, som de har pligt til ifølge lovgivningen. Og endelig er der blevet sat 20 mio. kr. af i de kommende fire år til initiativer, som skal sikre, at færre mennesker i Danmark bliver udsat for asbest.

- Der er endnu ingen, som ved, hvad autorisationsordningen præcist vil indeholde. Men hvis det bliver et krav, at alle virksomheder, der arbejder med asbest, skal have en autorisation, og arbejdsmiljøets politimand, Arbejdstilsynet, bliver opgraderet og følger op med ekstra tilsyn på asbestområdet, er det positivt, siger Torben Sigsgaard til Fagbladet 3F.

- Men jeg mener også, at der er behov for en national handlingsplan for, hvordan vi kommer asbesten til livs og i første omgang får fjernet alle de gamle eternittage, tilføjer han.

-dc

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

1/6 2023