LCA
LCA
scroll
EU-Kommission vil svække kampen mod asbest

EU-Kommission vil svække kampen mod asbest

I et notat til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, der blandt sine emner har arbejdsmiljøet, orienteres om udviklingen i de aktuelle EU-forhandlinger om Asbestdirektivet. EU-Parlamentet vil skærpe kravene

Af Dan Bjerring
Christiansborg

EU-Kommissionen offentliggjorde sit forslag til revision af Asbestdirektivet i september 2022, men EU-Parlamentet (EP) har senere foreslået at udvide direktivet på en række områder, herunder grænseværdien for asbest og målemetoder. Dertil kommer en række andre elementer, som ministerrådet ikke tidligere har taget stilling til

Det svenske formandskab udelukker i sit udkast flere af Parlamentets ændringsforslag på forhånd:

- Det må derudover forventes, at en række medlemslande vil have udfordringer med forskellige af EP’s øvrige ændringsforslag, og at Rådets mandat derfor alene vil blive moderat justeret, oplyses det i notatet til Folketinget.

Ambitiøs aftale
Fra dansk side lægges der ikke skjul på, at beskyttelse af arbejdstagere mod asbest er en vigtig dagsorden:

- Regeringen bakker derfor også op om formandskabets bestræbelser på at opnå en ambitiøs aftale med EP og er i udgangspunktet positivt stemt i forhold til formandskabets anmodning om øget fleksibilitet i forhold til ministerrådets generelle indstilling. Det gælder særligt grænseværdien og overgangsperioden til en mere moderne målemetode, oplyses det videre.

Som et af de væsentligste punkter, har EP foreslået ændring af EU’s grænseværdi for asbest, så den gældende værdi på 0,1 fibre/cm3 ændres til 0,001 fibre/cm3.

Samtidig ønskler Parlamentet, at der anvendes elektronmikroskopi som målemetode ved kontrol af grænseværdien efter en overgangsperiode på fire år. I overgangsperioden skal grænseværdien kun skærpes 10 gange mod 100 gange ved fuld indfasning.

Svensk formandskab accepterer højere grænseværdi
I det svenske formandskabs forslag lægges der kun op til at fastholde den 10 gange lavere grænseværdi, som ministerrådet og Kommissionen er nået til enighed om.

Derudover har EP en række yderligere forslag, som eksempelvis udvidelse af direktivets anvendelsesområde, så andre fibre med lignende egenskaber, som asbest, også omfattes af direktivet.

Parlamentet ønsker også en ophævelse af en eksisterende undtagelse i direktivet, som tillader afvigelse fra en række krav i forbindelse med asbestarbejde, når der er tale om ’arbejde med sporadisk og kortvarig udsættelse for asbest’.

Parlamentet ønsker også at specificere, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal anvendes i forbindelse med asbestarbejde og et generelt forbud mod genanvendelse, reparation og indkapsling af asbest. I stedet skal asbestmaterialer som udgangspunkt fjernes.

9/6 2023