Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Hammeren falder hårdt uden advarsel ved manglende anmeldelse af asbestarbejde

Hammeren falder hårdt uden advarsel ved manglende anmeldelse af asbestarbejde

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har orienteret Folketingets Beskæftigelsesudvalg om ændring af Arbejdstilsynets bødebekendtgørelse ved manglende anmeldelse af asbestarbejde

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der indføres nu som bebudet administrative bøder for manglende anmeldelse af asbestarbejde.

Det skyldes, at der med den politiske aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping var enighed om, at Arbejdstilsynet skal have adgang til at udstede administrative bøder for manglende anmeldelse af anmeldepligtigt asbestarbejde.

Væsentlig skærpeæse
Det betyder, at Arbejdstilsynet skærper håndhævelsen af reglen om anmeldelse af asbestarbejde, så virksomheder, der ikke anmelder anmeldepligtigt asbest arbejde - ud over et påbud – kan få en bøde på 10.000 kroner allerede ved konstateringen af den manglende rettidige anmeldelse.

Det vil ifølge ministeren ske uanset, om virksomheden efterfølgende opfylder Arbejdstilsynet påbud om anmeldelse.

Allerede i kraft 1. juli
Initiativet gennemføres med en ændring af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af administrativt bødeforelæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, som også indeholder en mindre teknisk opdatering af betalings-ID for at sikre, at administrationen af bøder fremover kan ske mere effektivt.

Den ændrede bekendtgørelse er sendt i skriftlig høring hos Arbejdsmiljørådet med henblik på at kunne træde i kraft den 1. juli i år.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

3/5 2023