LCA
LCA
scroll
Undgå farlige stoffer i gamle byggematerialer Ved at ’gå’ en tur rundt i huset kan man få uvurderlig viden om de usunde stoffer, der kan gemme sig i tidligere brugte byggematerialer. Illustration fra hjemmesiden

Undgå farlige stoffer i gamle byggematerialer

Den nye hjemmeside Renover-sikkert.dk giver uddybende informationer om, hvordan man fjerner og forholder sig til farlige stoffer i bl.a. PCB, Bly og gammel mineraluld

Asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller udgør fortsat en risiko for håndværkere, der udfører renovering, vedligehold og nedrivning af ældre bygninger.

På Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlægs nye hjemmeside kan du nu finde samlet information om stofferne, hvor de forekommer, forundersøgelser og sikre arbejdsmetoder, så udsættelse kan forebygges, og stofferne ikke bliver spredt til beboere og omgivelser.

Hjemmesiden er et visuelt opslagsværk, som er nemt at gå til for alle aktører i byggeriet, såvel som for private boligejere, der ikke ved, om der kan være farlige stoffer i deres bolig.
*
Ved at gå på opdagelse i huset på hjemmesiden kan man bl.a. finde ud af, hvor stofferne findes, hvordan de ser ud, hvornår man skal være opmærksom, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal tage ved renovering og nedrivning af ældre bygninger og hvor man kan finde informationer om asbest, bly og andre tungmetaller, PCB, klorerede paraffiner og gammel mineraluld.

Hvis man eksempelvis søger på gammel mineraluld, kan man læse, at:
- Gammel mineraluld er betegnelsen for mineraluld fremstillet før 1997.
- Mineraluld består af syntetiske fibre, der over tid nedbrydes af kroppens egne mekanismer. Det gælder uanset, om det er produceret før eller efter 1997. Fibre produceret efter 1997 nedbrydes dog væsentlig hurtigere.
- Mineraluldsfibre kan fremkalde kløe og udslæt på huden, især hvor tøjet slutter tæt om f.eks. hals og håndled.
- At mineraluldsfibre irriterer øjnene, og kan give svie og tilstopning i næsen og svie i halsen.
- At mineraluld produceret før 1997 er blevet klassificeret som muligt kræftfremkaldende (harmoniseret klassificering i bilag VI til CLP-forordningen) af EU. WHO’s internationale kræftforskningsinstitut vurderer dog, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at vurdere, om gammel mineraluld kan klassificeres som kræftfremkaldende eller ej (gruppe 3).
- At man bør samle den gamle mineraluld i sække i arbejdsområdet, før det transporteres væk. Tryk ikke poserne sammen, når de lukkes, da fibrene vil blive presset ud i omgivelserne.

Der er mange flere informationer om gammel mineraluld og de andre sundhedsfarlige byggematerialer på hjemmesiden, som kan findes ved at klikke her.

-los

24/11 2020