left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - PCB & Miljøgifte

PVC-afgifter kendes ikke i andre EU-landeSkatteminister Karsten Lauritzen (V) mener, at provenuet af PVC-afgifterne ikke står mål med det administrative bøvl det påfører virksomhederne

PVC-afgifter kendes ikke i andre EU-lande

Skatteministeren afviser kritik fra Det Økologiske Råd omkring fjernelsen af afgifterne på PVC og ftlater

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det økologiske Råd har i en pressemedelelse kaldt fjernelsen af afgifterne på PVC og ftalater for en ’en svinestreg’ og kalder det ’helt uforståeligt set ud fra et miljø- og sundhedsmæssigt perspektiv’.

- Når PVC nu bliver afgiftsfrit, skal denne deponering fremover betales af de øvrige affaldsproducenter - husholdninger og virksomheder. Det betyder, at der bliver et indirekte og miljøskadeligt tilskud til PVC-anvendelsen, skriver Det Økologiske råd blandt andet og henviser til, at Skatteministeriet i sidste måne udgav en rapport om den såkaldte ’Skattesanering’.

Heri anerkendte ministeriet, at ’en afskaffelse af PVC-afgiften vil således alt andet lige øge forbruget af PVC med ftalater’.

Styrker sorte produkter
Christian Ege, der er sekretariatsleder i Det Økologiske Råd siger, at afgiften på PVC og ftalater gjorde de mere miljøvenlige produkter mere konkurrencedygtige:

- Nu styrker man i stedet de sorte produkters konkurrenceevne, mener han.
Skatteminister Karsten Lauritzen (V) oplyser over for Folketingets Miljøudvalg, at der er udarbejdet en faglig vurdering af afgiften på PVC og ftalater, og det er baggrund af denne vurdering, at afgiften afskaffes

- Behovet for PVC-afgiften er aftaget med årene i takt med en faldende anvendelse af særligt fire problematiske ftalater. Det skyldes blandt andet, at flere af ftalaterne er blevet klassificeret af EU som farlige for reproduktionen samt anden EU-regulering, oplyser Karsten Lauritzen videre.

Samme afgift uanset koncentration
Ifølge skatteministeren er afgiften på PVC og ftalater i praksis en afgift på bløde rør, slanger, gulvbelægning, regntøj, beskyttelsesdragter, badeforhæng, tape, ringbind, handsker og ledninger, og der findes i alt 41 forskellige afgiftssatser på udvalgte varer, der indeholder PVC og ftalater.

Desuden er afgiften ved at anvende PVC indeholdende ftalater ifølge ministeren den samme, uanset koncentrationen og typen af ftalater i produktet:

Kendes ikke i andre EU-lande
- Afgiften giver således ikke incitament til at mindske indholdet af ftalater i et afgiftspligtigt produkt eller til at skifte til mindre problematiske ftalater. Afgiftens adfærdsregulerende effekt er derfor begrænset, påpeger skatteministeren.

Han gør samtidig opmærksom på, at afgiften på PVC og ftalater er meget administrativt omkostningsfuld for erhvervslivet - set i forhold til provenuet på knap 20 millioner kroner om året. De administrative byrder udgør omkring otte millioner kroner om året.

Som led i arbejdet med Sanering af punktafgifterne er der gennemført nabotjek af andres landes afgifter på området. Skatteministeriet har ikke kendskab til andre EU-lande, der har afgifter på PVC og ftalater.

Læs mere om PCB & Miljøgifte

27/11 2017