bygma
bygma
scroll
Renover taget og skån miljøet
Et eternittag forårsager ca. 3,7 tons affald, som ikke kan genbruges, og kan vi udskyde den miljøbelastning i 10 år, er det et rigtig godt regnestykke for miljøet, lyder det fra tagmalerne.

Renover taget og skån miljøet

Erfaringerne viser at et eternit-/betontag, der er 30-40 gammelt kan i ca. halvdelen af tilfældene renoveres og holde op til 10 år længere, lyder det fra Dansk Byggeri Tagmalerforening

I Danmark er der 400.000-500.000 eternit- og betontage, der er 30-40 år gamle, og som trænger til en renovering eller udskiftning. Og her siger konsulent i Dansk Byggeri, Tagmalerforening, Henrik Bau:

- I branchen anslåer vi at ca. halvdelen af tagene er i så fin stand, at de kan renoveres og dermed få en levetid på op til 10 år yderligere. Det synes vi er meget væsentligt i forhold til både miljø og økonomi. Et eternittag forårsager ca. 3,7 tons affald, som ikke kan genbruges, og kan vi udskyde den miljøbelastning i 10 år, er det et rigtig godt regnestykke for miljøet.

Miljørigtig renovering
Dansk Byggeri Tagmalerforening har ved hjælp af et projektsamarbejde mellem foreningen og ekstern bygningsrådgiver Jørgen Staal Pedersen, som har en fortid hos blandt andet Teknologisk Institut og AkzoNobel, opsamlet erfaringer fra medlemmerne igennem 35 år.

Erfaringerne er samlet i et erfaringsblad, som både beskriver den forlængede levetid på tagene, den forskønnelse af taget, der opnås ved behandlingen og selve udførelsen af behandlingen.

-jhn

Erfaringsbladet kan hentes her

7/5 2019