Aktuelle nyheder - Tag

Renæssance for de flade tage - de er bedre end deres rygte Byggebranchen har lært meget af de fejl, der blev begået i 70’erne, hvor regnvandet samlede sig på flade tage og gav fugt- og rådskader.

Renæssance for de flade tage - de er bedre end deres rygte

Hvis man konstruerer flade tage korrekt – og med anvendelse af de rigtige materialer - holder de flade tage i mindst 50 år

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Der er gennem årene sagt mangt og meget om flade tagkonstruktioner, og de fleste danskere har i dag sikkert et negativt indtryk af disse konstruktioner.

Men ifølge civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, som er ejer af Bunch Bygningsfysik, er flade tage meget bedre end deres rygte - hvis de vel at mærke er lavet rigtigt.

Flade tage er ifølge Tommy Bunch-Nielsen den typiske og velegnede løsning i mange industri- og kontorbygninger i nutidens byggerier:

- Holdbarheden er stor, hvis arbejdet er udført korrekt. Der er sket meget, siden de mange fejl med flade tage blev begået i 70’erne, men der udføres stadig en hel del dårligt håndværk, der fører til store problemer, siger han til BygTek.

Flade tage på parcelhuse og rækkehuse var populære fra 50’erne og op igennem 70’erne, hvor hvert femte nybyggede hus havde fladt tag.

Men især flade tage på huse fra 70’erne førte ofte til problemer, da de typisk blev lavet uden hældning og med tagpap af en dårlig kvalitet. Når regnvandet samlede sig på tagene, førte det ofte til betydelige fugt- og rådskader. Men det har man lært meget af i byggebranchen:

- Hvis man laver flade tage korrekt med brug af de rigtige materialer, holder de i hvert fald 50 år, siger Tommy Bunch-Nielsen.

For mange uden nødvendig viden
Han slår fast, at der er sket store fremskridt siden 1970’erne, efter at der i 1981 blev indført krav om hældning:

- Tagpaplægning er også blevet et fag i branchen, og materialerne er bedre. Tagpappen er blevet stærkt forbedret. Den er elastisk og har indbygget polyester-armering, så den er voldsomt forbedret i forhold til 70’erne og 80’erne, siger Tommy Bunch-Nielsen.

Han erkender dog samtidig, at der stadig begås fejl med flade tage i en travl byggebranche:

- Det sker ofte, når det er udenlandske bygningsarbejdere, der udfører arbejdet. De har ikke tilstrækkelig erfaring med flade tage eller indsigt i de systemer, man arbejder med i den danske byggesektor. Der sker blandt andet ofte fejl i form af dårlige svejsninger, lave inddækningsforhold og forkerte afvandingsforhold.

Og der er i øjeblikket problemer med kvaliteten mange steder, fordi der kommer for mange mennesker ind over arbejdet uden den nødvendige erfaring:

- De har ikke forstand på, hvad de laver. Man kan blandt andet se det på flere af de nye hospitaler, hvor det går galt. De har misforstået, hvordan man laver det ordentligt, og så skal det hele laves om. Eksempelvis er 33.000 m2 ud af 55.000 m2 tag på Odense Universitetshospital lagt forkert af den italienske entreprenør, så store mængder vand er kommet ind og har givet grobund for skimmelsvamp, forklarer den danske tagspecialist.

Hold afløbene rene
Den slags sager medvirker til at holde liv i myten om, at flade tage er noget skidt:

- Men det er de på ingen måde, hvis arbejdet er udført korrekt. Så kræver det flade tag heller ikke nogen synderlig vedligeholdelse - udover at afløbene skal holdes rene - kombineret med en årlig inspektion af blandt andet inddækningerne.

- De flade tage fungerer også fint, når der er tale om såkaldt grønne tage. Også til egentlige taghaver fungerer det fint, men her skal man være særlig opmærksom på at sørge for, at det er tæt. For det er et kæmpestort arbejde at finde utæthederne, hvis der er tale om fliser, planter og en halv meter jord, understreger Tommy Bunch-Nielsen.

Også klimaforandringerne spiller ind i form af hyppigere store skybrud:

- Derfor vil vi gerne lave nødafløb på alle tage, så vandet, hvis afløbet ikke kan klare de store mængder regn, løber ud gennem nødafløbet i kanten på taget. Det er jo specielt på eksempelvis tagterrasser og store tage, der er konstrueret ligesom et badekar. Der kan vandet ikke komme væk, hvis afløbet stopper. Der er det nødvendigt med noget afløb, så vandet løber ud over kanten, inden det løber ind ad inddækningerne, siger Tommy Bunch-Nielsen.

Bunch Bygningsfysik 

Bunch Bygningsfysik er et specialfirma med knowhow inden for bygningsfysik og bygningers klimaskærm. Firmaet er grundlagt af Tommy Bunch-Nielsen, der gennem de sidste 35 år har specialiseret sig i bygningsfysik med hovedvægten på fugttekniske forhold omkring klimaskærm og indeklima.

Læs mere om Tag

20/10 2023
Tag Tagpap/Tagfolie Tagrender Tagsten Tegltag UndertagByggerådgivningFaldsikringGlasrækværkGlastagGlasværnGrønne TageHåndtering af tagpapInddækningIsoleringsholderMontagekonsolOverdækningRustfrie skruerSkimmelsvampSkruerSolcellerStål skruerTag stilladserTag tilbehørTagberegnerTagmalingTagpladerTagrende BeregnerTagrenoveringTagrensningTagstigeTermotagTrapeztagTilføj dit firma her.
Send en mail.