Aktuelle nyheder - Træ

Dansk trægigant ansætter erfaren koncerndirektør Fra venstre ses Holger C. Hansen, Thomas Raunsbæk og Asbjørn Berge, der sammen skal løfte og vækste Nordic Wood Industries.

Dansk trægigant ansætter erfaren koncerndirektør

Nordic Wood Industries satser nu for alvor på vækst og etablerer derfor ny, erfaren koncernledelse. Thomas Raunsbæk, tidligere direktør i Scandi Byg, skal stå i spidsen samme med hovedaktionærerne

Del artiklen på

Koncernen Nordic Wood Industries har i dag en omsætning på trekvart milliard og 400 medarbejdere fordelt på ni lokationer i Danmark og i udlandet. Med det udgangspunkt etableres nu en helt ny koncernledelse med blandt andet en ny koncernadministrerende direktør, der skal sætte retningen for koncernen og sikre en betydelig vækst i de kommende år – både organisk og via opkøb.

Den tidligere koncern AH Wood Industries, som omfatter de fire danske virksomheder Palsgaard Spær, CBI Papiruld Danmark, Lilleheden og Roust Træ, skiftede tidligere på året navn til Nordic Wood Industries som en del af en større vækststrategi.

I den forbindelse er man nu klar til næste store skridt på vejen, som indebærer etableringen af en helt ny koncernledelse – hvilket ikke har eksisteret frem til nu. På den måde skal Nordic Wood Industries fremadrettet i langt højere grad agere som én samlet koncern med én fælles retning fremfor fire separate virksomheder.

Thomas Raunsbæk, tidligere direktør i Scandi Byg, skal sammen med de to hovedaktionærer, Holger C. Hansen og Asbjørn Berge, stå i spidsen for koncernen. Asbjørn Berge er formand for bestyrelsen af Nordic Wood Industries. Thomas Raunsbæk indtræder som koncernadministrerende direktør, og Holger C. Hansen vil indgå i koncernledelsen med ansvaret for forretningsudvikling.

- Med Nordic Wood Industries har vi etableret en samlet position i markedet for træbaserede byggematerialer, hvor vi med en helt anden tyngde end tidligere kan arbejde for at øge anvendelsen af træ i byggeriet og udbrede kendskabet til træets mange anvendelsesmuligheder og bæredygtige egenskaber, forklarer formand Asbjørn Berge.

Han påpeger samtidig, at formålet med Nordic Wood Industries først og fremmest er at tilbyde kunder og samarbejdspartnere en større produktpalette samt en bredere og dybere kompetenceprofil, idet de fire virksomheder i koncernen nu bliver styrket både i bredden og med specialviden indenfor bæredygtigt byggeri i træ.

Med den nye koncernledelse skal den position nu blot udbygges yderligere.

- Virksomhederne i Nordic Wood Industries har mange års erfaring og markedsledende positioner på hver deres felt. Fælles for virksomhederne er et entydigt fokus på kvalitet, innovation og bæredygtighed, og i et koncernfællesskab får vi nu mulighed for at accelerere væksten og udviklingen gennem tværgående samarbejde, bredere markedsindsigt og fokus på én samlet bundlinje, siger Thomas Raunsbæk.

Målet er vækst
Nordic Wood Industries beskæftiger tilsammen over 400 medarbejdere med en samlet omsætning på mere end 700 mio. kr. Koncernens selskaber er i dag fordelt på ni lokationer i ind- og udland. Det er koncernens ambition at vokse yderligere i den kommende årrække. Udviklingen skal komme fra såvel organisk som akkvisitiv vækst indenfor rammen af træbaserede byggematerialer og præfabrikation.

- Thomas og den øvrige ledelse i Nordic Wood Industries tilfører med deres mangeårige erfaringer fra store koncerner den viden og kompetence, der skal til for at professionalisere Nordic Wood Industries yderligere og løfte koncernen op på en ny fælles platform for vækst, siger Asbjørn Berge.

Thomas Raunsbæk tiltræder stillingen som koncernadministrerende direktør senest den 1. september.

-los

Læs mere om Træ

2/6 2021