Aktuelle nyheder - Træ

Flere private skovejere bør kigge mod en PEFC-certificeringNaturstyrelsen har valgt at udlægge mere skov til urørt skov. Dette hul i markedet skal gerne blive fyldt med bæredygtigt træ fra private skovejere, lyder det fra PEFC.

Flere private skovejere bør kigge mod en PEFC-certificering

Efterspørgslen efter certificeret træ er stigende, men de danske skove kan følge med, også i fremtiden

Del artiklen på

Danmark største skovejere er Naturstyrelsens skove, hvor det fra politiske side er valgt at udlægge mere skov til urørt skov. Det betyder, at der er færre skovarealer, som bliver drevet og dermed træ, som kan sælges certificeret. Dette hul i markedet kan blive fyldt med bæredygtigt træ fra private skovejere.

- Udover Naturstyrelsens skove, er der næsten 100.000 ha PEFC-certificerede skove, der kan forsyne det danske marked med bæredygtigt træ og flere er på vej. Væksten i det PEFC-certificerede skovareal vil kompensere for de områder, Naturstyrelsen udlægger til urørt skov, fastslår Palle Thomsen, formand for PEFC Danmark.

Skovbrug er langtidsplanlægning, men det betyder ikke, at byggeriet skal vente generationer på at få leveret bæredygtigt træ. En PEFC-certificering er et frivilligt værktøj til skovejerne, der gerne vil dokumentere bæredygtigt skovbrug og følge en række principper for at øge og bevare skovens biodiversitet, tage sociale hensyn samt styrke skovens positive bidrag mod klimaforandringer.

- Det danske marked kan forsynes med bæredygtigt træ fra de PEFC-certificerede skovejere, som frivilligt har valgt at omstille deres skovbrug. Jeg synes, det er vigtigere at diskutere, hvordan vi får flere virksomheder til at stille krav til bæredygtigt træ end at diskutere, om markedet kan mættes af dansk træ, fortæller formanden.

Flere initiativer giver mere bæredygtigt træ
Politisk blev det i efteråret 2020 besluttet at stille krav til bæredygtig træbiomasse, hvilket betyder, at flere skovejere vil blive certificerede, og da træ til biomasse er et restprodukt, giver det mulighed for at afsætte mere træ til produktion af huse, møbler mv. i fremtiden.

I PEFC Danmark arbejdes der målrettet på at kunne øge udbuddet af træ ved at have et solidt og anerkendt certificeringssystem, som skovejeren kan bruges til at fremme driften af bæredygtigt skovbrug.

Stil krav til bæredygtigt træ
På verdensplan vækster PEFC og i dag er 75 % af de certificerede skove PEFC-certificerede. Danmark er længere fremme. Her står PEFC for tæt på 100 % af de certificerede skove og dækker et areal på næsten halvdelen af skovarealet. Så skove og træer kan både nu og i fremtiden efterspørges af markedet.

- Markedet kan få bæredygtigt træ, og vi ved, at mange virksomheder er certificeret efter de to største certificeringsordninger, hvilket betyder, de har fleksibilitet i deres indkøb og på markedet. Inkluderende indkøbspolitiker er med til at fremme bæredygtigt skovbrug, og det gør virksomhederne mindre sårbare overfor ændringer i skovbruget - som vi eksempelvis ser nu med Naturstyrelses ændrede drift, slutter Palle Thomsen.

-los

Læs mere om Træ

1/12 2020