bygma
bygma
scroll
I Nærheden tænker man i træKvarterhuset skal bl.a. bruges til fællesspisning, kulturelle arrangementer og møder. Opbygningen af CLT-elementer gør huset CO2-venligt.

I Nærheden tænker man i træ

Et CO2-venligt træhus skal danne ramme om fællesskaber i den hastigt spirende bydel Nærheden. Massivtræ i form af svanmærket CLT bliver i disse dage leveret og rejst på byggepladsen ved Hedehusene

Det er Realdania By & Byg og Høje-Taastrup Kommune, der står bag den nye bydel Nærheden, som nu hastigt tager form. Ideen er grøn og det sære navn fortæller historien om, at man her bygger et fællesskab, hvor alle de ting, en familie skal bruge, er lige i ’nærheden’.

CLT – krydslamineret massivtræ er valgt som konstruktionsmateriale, og det bliver i denne uge monteret på byggepladsen i den nye forstad Nærheden.

- Det kunne lige så godt have været tunge elementer i beton. Men beton er også et tungt materiale, når vi taler om CO-belastning. Derfor er der grøn økonomi i at hente de meget lettere CLT-elementer, som leveres i en stor pakke fra fabrik i Østrig. Selv transporten fra Østrig bon'er bedre ud end rækken af tunge lastbiler med hver sit betonelement, fastslår Per Thomas Dahl fra CLT Denmark, som leverer konstruktionsmaterialet til projektet.

Når Nærheden står færdigt, vil der bo 7000 indbyggere i den nye bydel, og ambitionen er naturligvis at integrere alt, hvad man kan efterspørge i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed.

I dag er mere end 1000 flyttet ind i bydelen, der ligger tæt op ad Hedehusene. De kan inden længe tage et nyt Kvarterhus i brug. Fællesskab er nemlig et vigtigt element i hele filosofien bag projektet.

Som adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg sagde ved første spadestik:

- Det nye kvarterhus fremmer både den miljømæssige og sociale bæredygtighed i projektet. Det er med til at gøre Nærheden til et eksempelprojekt for andre danske byer og for byggebranchen, når det handler om at indrette forstæderne på nye og bæredygtige måder.

Læs mere under billedet...

Træ i Nærheden
Kvarterhuset opføres i træ, som i sig selv bidrager effektivt til at minimere CO2-udledningen. Men også byggeprocessen og den efterfølgende drift skal leve op til skrappe CO2-krav.

Kvarterhuset er ikke bare en grøn og bæredygtig løsning men også helt i tråd med idegrundlaget for Nærheden, hvor man henviser til stedets historik, som fortæller om gamle langhuse fra vikingetiden, der blev opført i træ.

- Det er naturligvis en smuk krølle på historien, når vi ankommer med et så moderne og bæredygtigt materiale som CLT på byggepladsen. CLT Denmark får de svanemærkede elementer produceret af træ fra certificeret skovdrift, og et mere CO2-venligt byggemateriale findes næsten ikke, fortæller Per Thomas Dahl.

Der er planlagt i alt tre Kvarterhuse i Nærheden. Det første forventes at blive indviet omkring september i år, mens de næste to kvarterhuse opføres i de kommende år.

Det aktuelle Kvarterhus er på cirka 250 kvm. og kommer til at rumme køkken og grovkøkken og to rum i forskellig størrelse til brug for fællesspisning, kulturelle arrangementer, møder og lignende. De næste Kvarterhuse bliver anderledes og kommer f.eks. til at rumme værksteder og gæsteværelser.

-los


13/7 2021