bygma
bygma
scroll
Politisk aftale betyder mere bæredygtigt træNæsten halvdelen af de danske skove er drevet bæredygtigt efter PEFC systemet.

Politisk aftale betyder mere bæredygtigt træ

En ny politisk aftale sikrer, at skovene får en central rolle i omstillingen fra fossile brændstoffer

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om at stille lovkrav til brugen af biomasse i Danmark. På sigt vil krav til træbiomasse øge udbuddet af PEFC-certificeret træ i Danmark ved, at flere skovejere vælger at blive certificeret for at kunne afsætte træ til energisektoren.

PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification) er et certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug og et godkendt og anerkendt miljømærke for bæredygtigt træ til forbrugerne.

Den politiske aftale kan ende med at bidrage til, at en lang række andre træindustrier får et øget udbud af PEFC-certificeret træ:

- Selvom bæredygtig biomasse er et restprodukt fra skovbruget, så vil kravet om certificeret træ betyde, at der kommer mere bæredygtigt træ på marked til gavn for klimaet og vores danske natur. En skovejer, der bliver PEFC-certificeret, kan levere bæredygtig træbiomasse og samtidig forsyne resten af træindustrien med lokalt dansk træ, tilføjer PEFC Danmarks formand, adm. dir. Palle Thomsen.

Udbuddet af bæredygtigt træ skal desuden også øges i fremtiden - ikke kun med flere skovejere, men også ved at inkludere flere områder end skoven, siger Morten Thorøe:

- PEFC stopper nemlig ikke ved skoven. PEFC er ved at udvikle en standard, der skal favne de træer, som er uden for skoven. Det handler om at bevare og udvikle naturen de steder, hvor der er træer, men ikke skov. Vi må arbejde på at inkludere mere end bare skoven, fordi biodiversitet skal øges alle steder, konkluderer han.

-kj

6/10 2020