Aktuelle nyheder - Træ

Råber vagt i gevær i forhold til træ fra Ukraine og BrasilienNoget træ kommer ulovligt til Europa. EUTR’s landeprofiler er en måde at udveksle informationer og erfaringer om de nationer, som EU-landene oftest importerer træ fra. Arkivfoto

Råber vagt i gevær i forhold til træ fra Ukraine og Brasilien

De europæiske træ-myndigheder EUTR peger på flere problemstillinger ved træ fældet i Ukraine og Brasilien. Bl.a. er korruption, afbrænding af skove og ’hvidvask’ af ulovligt fældet træ blandt de ufine metoder

Del artiklen på

De kompetente EUTR-myndigheder (European Timber Regulation) mødes regelmæssigt for at udveksle information og erfaringer og for derigennem at arbejde for ensartet myndighedshåndhævelse af EUTR på tværs af EU’s medlemslande.

På et nyligt møde har myndighederne i fællesskab vedtaget og udgivet vigtige dokumenter med landekonklusioner for hhv. Brasilien og Ukraine.

Det er vigtige dokumenter, for det er denne viden som Miljøstyrelsen lægger til grund, når de gennemfører tilsyn med danske virksomheder.

Landekonklusionerne sammenfatter myndighedernes aktuelle viden om de pågældende leverandørlande og konklusionerne peger på en række detaljerede problemstillinger og risikominimerende foranstaltninger som virksomheder anbefales at tage i anvendelse ved udførelsen af due diligence.

Korruption og bestikkelse
I både Ukraine og Brasilien er opfindsomheden stor for at omgås reglerne og fælde og sælge ulovligt træ:

I Ukraine betegnes niveauet for korruption og bestikkelse at være meget høj helt op på statsniveau, der er misinformation ifht. hvor meget træ, der er fældet, træ bliver fældet i beskyttede skovområder, der er generel mangel på kontrol, der forekommer ’hvidvask’ af ulovligt fældet træ, der langs forsyningslinjen bliver mikset med andre typer af lovligt fældet træ m.v.

I Brasilien meldes der om ukorrekte tal for kubikmeter træ, densitet i skovene samt fiktive træer. Også her meldes der om mellem til høj risiko for korruption, vold mod mennesker der bebor skovene, for at få dem til at flytte, slavelignende arbejdsforhold for skovarbejderne og bevidst afbrænding af skovområder, hvor der forinden er udført ulovlig fældning af træ.

Landekonklusionerne kan findes som bilag til mødereferaterne fra EUTR/FLEGT-ekspertgruppen her.

Kilde: Eutr.dk

-los


Læs mere om Træ

17/5 2021