LCA
LCA
scroll
- Naturligvis hjælper vi Ukraine, hvor vi kanFra venstre ses Jens Madsen, Olga Rubarchuhk og oldermand Henrik Dyssell.

- Naturligvis hjælper vi Ukraine, hvor vi kan

Medlemmer af Københavns Tømrerlaug har indsamlet omkring 2000 stykker elværktøj, som Ukrainske Olga Rubarchuhk og Jens Madsen fra Nordsjælland sørger for kommer til gavn i Ukraine

Krigen i Ukraine har forårsaget store ødelæggelser på bygninger i hobetal. Udover utallige menneskelige tab er kritisk infrastruktur herunder sygehuse blevet bombet.

Imens kæmper lokalbefolkningen en ulige kamp for at genoprette, hvad de kan. Hver gang en bygning rammes af granater, så går der ikke mange timer, efter at ildslukning og redningsarbejde er tilendebragt, før et sjak frivillige ukrainere er i gang med at gøre bygningen beboelig eller funktionsdygtig igen.

Der er mange ukrainske håndværkere, men også frivillige, der har dannet disse sjak, der helt autonomt sørger for at udbedre skader, så godt som muligt med de forhåndenværende midler.

Der findes tusindvis af sådanne sjak over hele Ukraine, fortæller parret Olga Rubarchuhk og murermester Jens Madsen fra Nordsjælland. Olga Rubarchuhk er født i det vestlige Ukraine og kom for en del år siden til Danmark og lever nu med Jens Madsen i Nordsjælland, hvor de driver en traditionel murermesterforretning. Mange af mændene i hendes familie deltager aktivt i krigen mod russerne eller afventer indkaldelse.

Jens Madsen fik ideen til indsamlingen, fordi han gennem Olgas store familie, der lever over det meste af Ukraine, ved, at der mangler værktøj i landets genopbyggelsesarbejde.

Da ideen kom Københavns Tømrerlaug for øre, fik oldermand Henrik Dyssell sendt en mail ud til medlemmerne, hvor der hurtigt kom svar tilbage: ’Naturligvis hjælper vi Ukraine, hvor vi kan.’

I løbet af få dage har Henrik Dyssell koordineret indsamlingen i lauget og fået tre læs brugt – men funktionsdygtigt – elværktøj afleveret til Olga Rubarchuhk og Jens Madsen. Oprindelig var det tanken, at parret selv ville køre til Ukraine i deres kassevogn, men mængden af værktøj oversteg, hvad de selv var i stand til at transportere.

Derfor skal de nu i stedet finde en virksomhed, der vil donere en rimelig stor lastbil, der skal køre værktøjet ned til den ukrainske grænse, hvor parret har koordineret med de mange sjak, som de har kontakt til, at de afhenter værktøjet.

Her er ca. en tredjedel af det indsamlede værktøj – i alt tre læs blev der afleveret.

-dc

19/4 2023