Aktuelle nyheder

Licitationer

BygTek giver her et overblik over de seneste EU licitationer fra Danmark i kategorien Byggeri og Fast Ejendom.


» Gartnerentreprise: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet GAS TSO A/S
Publikationsdato: 25/01/2021 | Frist: 12/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 016-037461

» Udbud af rådgivning til renovering af pumpestationer: Danmark-København
Udstedende Myndighed: BIOFOS A/S
Publikationsdato: 25/01/2021 | Frist: 19/02/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 016-036683

» Rammeaftale for konsulenter til Nordic RSC’s ServiceNow-løsning: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet Elsystemansvar A/S
Publikationsdato: 22/01/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 015-034656

» 132 kV STA – TEG graveentreprise: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet Eltransmission A/S
Publikationsdato: 22/01/2021 | Frist: 18/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 015-034345

» Totalrådgivningsudbud Borgerbo afd. 4: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Boligkontoret Danmark
Publikationsdato: 22/01/2021 | Frist: 12/02/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 015-034093

» Optegning af ejendomsportefølje: Danmark-Kgs. Lyngby
Udstedende Myndighed: Lyngby-Taarbæk Kommune
Publikationsdato: 22/01/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 015-033381

» Bekendtgørelse om tildeing - totalrådgiverudbud af PH Park: Danmark-Hørsholm
Udstedende Myndighed: Hørsholm Kommune
Publikationsdato: 22/01/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 015-033131

» Projektering og opførelse af råhus: Danmark-Glostrup
Udstedende Myndighed: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
Publikationsdato: 22/01/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 015-030339

» Udbud af rammeaftale for bygherreleverancer (entrédøre): Danmark-Roskilde
Udstedende Myndighed: Boligselskabet Sjælland
Publikationsdato: 22/01/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 015-030239

» Rammeaftaler om drift og vedligehold af oplukkelige broer i København (el-, maskin- og hydraulikinstallationer): Danmark-København
Udstedende Myndighed: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Publikationsdato: 22/01/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 015-029936

» Udbud af miljøsanering, rydning m.m. af Pakhus 47: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Publikationsdato: 22/01/2021 | Frist: 19/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 015-029850

» Facaderenovering af Grønjordskollegiet, hovedentreprise: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Grønjordskollegiet v/FA09
Publikationsdato: 22/01/2021 | Frist: 18/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 015-029813

» Etablering af forrenseanlæg på Skagen Renseanlæg i totalentreprise: Danmark-Frederikshavn
Udstedende Myndighed: Frederikshavn Spildevand A/S
Publikationsdato: 22/01/2021 | Frist: 19/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 015-029798

» Udbud af el-arbejder, gulvarbejder, malerarbejder, VVS- og blikkenslagerarbejder og tømrer- og snedkerarbejder: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Udenrigsministeriet
Publikationsdato: 22/01/2021 | Frist: 18/02/2021 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 2021/S 015-029763

» Rådgiver kvalifikationsordning: Danmark-Glostrup
Udstedende Myndighed: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Publikationsdato: 20/01/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 013-029177

» Two Train Lifts for CMC — Metrovej: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Metroselskabet I/S
Publikationsdato: 20/01/2021 | Frist: 16/02/2021 | Kontrakttype: Varer
Dokument-nr: 2021/S 013-028967

» Rammeaftale for bygherrerådgivning Øst/Vest: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Boligkontoret Danmark
Publikationsdato: 20/01/2021 | Frist: 16/02/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 013-027920

» Tilstandsvurdering, granskning og energimærkning af de almene boligorganisationers afdelinger i Danmark: Danmark-København
Udstedende Myndighed: Landsbyggefonden
Publikationsdato: 20/01/2021 | Frist: 19/02/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 013-027913

» Bygherrerådgivning (1): Danmark-Hillerød
Udstedende Myndighed: Region Hovedstaden
Publikationsdato: 20/01/2021 | Frist: 16/02/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 013-027888

» Boligforeningen Kronjylland afd. 27-35 - totalrådgivningsudbud: Danmark-Randers
Udstedende Myndighed: BF Kronjylland afd. 27-35, RandersBolig
Publikationsdato: 20/01/2021 | Frist: 15/02/2021 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 2021/S 013-027885